Encara no s’ha descobert cap fàrmac realment eficaç contra la COVID-19 i encara que alguns tractaments semblen ser eficaços, exerceixen diversos efectes adversos en la persona. Ara la lactoferrina, se situa en el punt de mira. la lactoferrina és eficaç contra el coronavirus

Per tant, hi ha una necessitat urgent d’explorar mètodes alternatius per tractar, sense efectes adversos, les condicions clínicament avançades de la COVID-19 per tal de reduir la infecció viral, la replicació i propagació, així com la mortalitat, i mitigar els possibles brots futurs. La hipòtesi d’identificar molècules naturals que, sense efectes secundaris, siguin capaces d’augmentar les defenses locals de l’hoste o inhibir la infecció viral, així com restaurar el ferro i els trastorns de l’homeòstasi inflamatòria, és extremadament important.

La lactoferrina és un suplement usat pels professionals de les Teràpies Naturals des de fa anys com una eficaç forma de regular el sistema immune, entre altres propietats que més endavant mostrarem. Per fi, sembla ser que aquest compost ha demostrat (dins d’un cribratge de més de 140 assajos sobre lactoferrina) que pot actuar com una barrera natural protectora de la mucosa respiratòria i intestinal contra la infecció i inflamació per coronavirus.

Què és la Lactoferrina?

És una glicoproteïna que es troba distribuïda àmpliament en els fluids corporals, sobretot en el calostre de la llet materna. Com a principals propietats destaquem la seva important acció antimicrobiana, antiinflamatòria i reguladora de el sistema immune.

També és capaç d’inhibir la replicació d’alguns virus. És eficaç en les persones diagnosticades però asimptomàtiques de COVID-19 i en les persones diagnosticades i amb símptomes lleus o moderats. Depenent del cas, s’ha de canviar la quantitat de lactoferrina a prendre depenent del cas.

La lactoferrina estimula la proliferació de limfòcits, activa macròfags, Natural Killer i neutròfils, és a dir, enforteix el nostre sistema immune

Com actua a nivell antivíric la lactoferrina?

En general, l’efecte antivíric ocorre en la fase primerenca de la infecció, evitant l’entrada de partícules virals, ja sigui bloquejant els receptors cel·lulars i / o unint-se directament a les partícules virals. A més, també és capaç d’exercir una activitat antiviral quan s’afegeix a la fase posterior a la infecció.

¿Cuál es su efectividad?

Podría usarse en personas asintomáticas o levemente sintomáticas para prevenir el empeoramiento del SARS-CoV2. La dosis ideal debe diversificarse en función de la gravedad de los síntomas y siempre bajo la supervisión de un profesional. Las personas asintomáticas con COVID-19 deben utilizar 300 mg, administrados por vía oral, duplicando la dosis (máximo 1 g) para las levemente sintomáticas y manteniendo la dosis hasta que la persona dé negativo.

Quina és la seva efectivitat?

Podria usar-se en persones asimptomàtiques o lleument simptomàtiques per prevenir l’empitjorament de la SARS-CoV2. La dosi ideal s’ha de diversificar en funció de la gravetat dels símptomes i sempre sota la supervisió d’un professional. Les persones asimptomàtiques amb COVID-19 han d’utilitzar 300 mg, administrats per via oral, duplicant la dosi (màxim 1 g) per a les lleument simptomàtiques i mantenint la dosi fins que la persona doni negatiu.

On i com el trobem?

Principalment el trobem en herbolaris, ja sigui en format líquid, pols o en càpsules. Cal destacar que no és un medicament ni substitueix cap medicament prescrit per un facultatiu, sinó que és un suplement alimentari i, per tant, no és necessària una recepta. Encara que si estàs pensant en començar a utilitzar aquest producte, has de consultar prèviament al teu Naturòpata de confiança.

ESPAI PATROCINAT PER
Cofenat
La evidencia científica demuestra que las terapias naturales también curan

Autor: Roberto San Antonio-Abad. President i responsable de Formació, de l’Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals (COFENAT)

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2020

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here