L’Associació espanyola d’elaboradors i comercialitzadors ecològics ASOBIO neix amb la voluntat de contribuir a enfortir la vertebració del sector ecològic a nivell estatal, fomentar el seu coneixement en la societat i consolidar el consum de productes bio.

ASOBIO, la nova associació al servei del sector ecològic

Què és ASOBIO?

Darrere d’aquesta frase de presentació institucional hi ha un projecte treballat amb esforç i perseverança durant molt de temps per un grup d’empreses elaboradores ecològiques a les que tinc la sort d’acompanyar. Diverses d’elles ja havien participat anys enrere en diverses iniciatives associatives, que no van arribar a quallar entre altres raons per no tenir prou base econòmica i professional en aquell moment.

Avui dia ja hi ha una sèrie d’empreses consolidades i amb una visió clara dels interessos i preocupacions comunes. Algunes d’elles, ara sí, han aconseguit crear una entitat sòlida.

Què es proposa l’Associació i per què ara?

El sector i mercat ecològic actuals han assolit un nivell de desenvolupament impensable fa tan sols deu anys. Gran part d’aquest èxit es deu a la feina individual d’empreses pioneres com les fundadores d’ ASOBIO. Durant el camí cap a la situació actual va faltar temps, recursos i oportunitats per a organitzar una estructura associativa paral·lela com sí es va fer en altres països europeus. Així, el sector ecològic espanyol pateix d’una estructura vertebradora robusta com per donar veu, divulgar i defensar el model de producció i comerç ecològic en les actuals condicions de mercat.

Amb aquest panorama, ASOBIO creu que ja ha arribat el moment de:

Desenvolupar

Crear un sistema d’informació útil per a l’evolució professional del sector.

Forjar

Aconssegui forjar una posició comuna reivindicativa del model d’alimentació ecològica.

Fer sentir

Que s’escoltin, de manera unitària els seus interessos comuns davant administracions, institucions, organitzacions i societat.

Divulgar

Donar a conèixer els beneficis ambientals, socials i econòmics que aporta el sector per a una major conscienciació social i un augment del consum ecològic.

Promoure

Intentar que hi hagi una lliure competència en el mercat, ajudant al compliment estricte de la normativa vigent.

Alhora que consolida les seves estructures, ASOBIO ja està abordant els objectius anteriors mitjançant un full de ruta amb tasques prioritàries. Una de les primeres decisions ha estat incorporar una Assessoria Tècnica externa dirigida per Diego Roig, consultor especialitzat en el sector, que doni suport i cobertura a l’acompliment d’aquest full de ruta.

ASOBIO vol divulgar i defensar el model de producció i comerç ecològic en les actuals condicions de mercat.

En què està treballant ja ASOBIO?

1. Massa social

Els fundadors d’ ASOBIO tenen una facturació conjunta de producte bio propera al 15% del mercat espanyol. Xifra gens menyspreable per a una Associació acabada de crear, però que ha de créixer perquè arribi a ser veritablement representativa.

ASOBIO està oberta a empreses:

  • Elaboradores, envasadores o comercialitzadores amb marca pròpia l’objecte social de les quals abasti les activitats d’Alimentació i Complements Alimentaris i que la comercialització de productes agroalimentaris ecològics certificats sigui una part rellevant de la seva activitat.
  • Que estiguin alineades amb els objectius de l’associació.

Amb les gestions en curs, esperem doblar la xifra de socis per al primer trimestre de 2021.

2. Informació sectorial

ASOBIO ha dissenyat un servei a disposició dels socis, que cobreix una necessitat imperiosa: disposar de dades de caracterització, comportament i evolució del canal especialista de venda de producte ecològic, un client important d’aquest tipus d’empreses.

ESBIO, així es diu l’estudi, és un clar exemple de col·laboració entre socis, que aporten les seves dades per obtenir informació de conjunt, agregada i anònima, d’aquest canal de venda especialista, cosa que no existia fins ara.

ASOBIO té el repte de definir una postura sectorial comú, i consensuar-la amb altres agents relacionats

3. Col·laboració institucional

Per ASOBIO, contribuir a enfortir la vertebració del sector passa per la col·laboració estreta amb administracions, institucions i organitzacions.

Per això, ASOBIO ja ha contactat amb el Ministerio d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, organitzacions nacionals i internacionals com Vida Sana, Intereco, Ecovalia, ESSBIO Itàlia, etc.; i espera formar part del grup d’entitats col·laboradores amb el MAPAMA per desenvolupar la nova Estratègia nacional bio 2021-2024.

Igualment, ASOBIO té previst participar durant aquest últim trimestre a la consulta pública “Organic farming – action pla for the development of EU organic production” per començar a fer sentir la seva veu amb propostes com:

  • Utilitzar la participació per fomentar la incorporació de criteris ecològics i socials en el desenvolupament i revisió de la normativa.
  • Incloure en el debat públic el paper de la producció ecològica com a model a l’avantguarda en qualitat, sostenibilitat i garantia.
  • Instar al manteniment i augment de la disponibilitat d’estadístiques i estudis oficials.

4. Comunicació

ASOBIO té el repte de definir una postura sectorial comú, i consensuar-la amb altres agents relacionats.

Com a primera mesura, ASOBIO establirà aquest any 2020 una posició comuna en relació a tot el relacionat amb la producció ecològica, les seves característiques i valors diferencials; i desenvoluparà un procediment d’actuació en el seu pla de comunicació per 2021 davant de situacions de desinformació, falta de veracitat o rigor que periòdicament es donen en determinats mitjans de comunicació o opinió.

ASOBIO confia en abordar amb èxit el treball que ens ve en els pròxims mesos, segurs que ajudarà a fer que el sector ecològic espanyol sigui més fort, equilibrat i resilient.

Autor: Pedro López Salcedo, secretario de ASOBIO

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2020