Moltes vegades en l’etiquetatge trobem missatges del tipus “ric en fibra”, “alt contingut en proteïnes”, “baix en greix”, etc. Aquests missatges són voluntaris i formen part de la publicitat i ens donen idea d’algunes de les característiques nutricionals del producte, però, no sempre són garantia que el producte sigui òptim nutricionalment. Per això, a més de saber què signifiquen aquests missatges, convé llegir també la llista d’ingredients i la taula de l’etiquetatge nutricional.

Etiquetatge nutricional en els aliments, què volen dir?

Què és l’etiquetatge nutricional?

Les declaracions nutricionals són missatges que poden diferenciar uns productes d’altres, però que no sempre ens ajuden a comparar-los. La raó és perquè no totes les empreses utilitzen aquests missatges i, per tant, podem trobar productes iguals en el mercat que un tingui el missatge i l’altre no. Per exemple, el missatge de font de fibra el podem trobar en unes galetes que així ho indiquin, però no vol dir que aquest producte hagi de tenir més fibra que unes nous que, potser, en el seu etiquetatge o publicitat, no fan al·lusió a aquesta declaració. Font de fibra significa que l’aliment té 3g de fibra o més per cada 100g, de manera que les galetes poden complir-lo, però també les nous ho compliran doncs contenen fibra de forma natural. De fet, les nous podrien anar fins i tot més enllà ja que tenen més de 6g de fibra per cada 100g cosa que, a nivell legal, permetria declarar que les nous són riques en fibra o tenen un alt contingut en fibra.

Les declaracions nutricionals són missatges que poden diferenciar uns productes d’altres, però que no sempre ens ajuden a comparar-los

Imaginem ara un formatge que indica en el seu etiquetatge que és font de proteïnes, això vol dir que més del 12% de la seva energia prové d’aquest macronutrient. No obstant això, això es dona pràcticament en tots els formatges, sinó en tots, així que és un missatge que ens dona una informació sobre el producte però que no ens serveix per comparar. Fins i tot alguns formatges seran rics en proteïna cosa que vol dir que un 20% de la seva energia l’aporten en forma de proteïna. Així, quan vulguem comprar un producte que tingui una bona quantitat de proteïnes, a més de veure si té el missatge de font de proteïnes o ric en proteïnes, hauríem de comparar el seu contingut real d’aquest nutrient a la taula nutricional. Aquests missatges referents a les proteïnes s’utilitzen molt en productes lactis o en gelatines, encara que, en la pràctica totalitat dels casos, cal tenir en compte que són aliments naturalment font o rics en aquest nutrient.

Altres missatges habituals referents a les qualitats nutricionals de l’aliment i el seu significat són els que segueixen:

Baix en energia

Serà aquell producte que no contingui més de 40kcal per cada 100g si és un sòlid o de 20kcal per cada 100ml si és un líquid. Aquest missatge no es correspon amb els productes “zero” ja que aquests han de complir que tenen no més de 4kcal per cada 100ml i això només ho poden complir algunes begudes en les que els sucres s’han substituït per edulcorants.

Light o lleuger

Vol dir que almenys té un 30% menys de greix o de sucres respecte a les versions norma  ls del producte. Que un producte sigui light no vol dir que ho sigui en el seu conjunt, pot ser que la reducció s’hagi fet en greixos, però no en sucres, així que convé fixar-se bé en els ingredients i en la taula nutricional ja que no tot el light és igual de lleuger.

A més de saber què signifiquen aquests missatges, convé llegir també la llista d’ingredients i la taula de l’etiquetatge nutricional

BaIix en greixos

En aquest cas el producte no pot contenir més de 3g de greixos per cada 100g o 1,5 g per cada 100ml, en el cas dels líquids. És un missatge bastant habitual i que podem trobar, per exemple, en alguns tipus d’embotits o carns fredes o en alguns productes tipus burguers vegetals.

Baix en greixos saturats

En aquest cas el missatge ens dona idea d’un contingut baix en un tipus de greixos que convé evitar o reduir per qüestions de salut i que són els greixos saturats i els greixos trans. Un aliment que dona aquest missatge en el seu etiquetatge o publicitat complirà que la suma d’aquests dos tipus de greixos no superi els 1,5 g per cada 100g o els 0,75g per cada 100ml en el cas dels líquids. Aquest missatge és interessant doncs els greixos saturats en excés tenen efectes negatius per a la salut.

Font de greixos omega-3

Aquest missatge es refereix a un tipus de greixos que sí són saludables i, per tant, són interessants en la nostra alimentació. Un producte amb aquest missatge ha de complir la condició de tenir almenys 0,3g d’àcid alfa-linolènic per 100g i per 100kcal, o almenys 40 mg de la suma d’àcid eicosapentaenoic o docosahexaenoic per 100g i 100kcal. Si el missatge és “ric en omega-3” vol dir que el producte té el doble de les quantitats abans esmentades. En aquest missatge és important que, com a consumidors, sapiguem que l’àcid-alfa-linolènic és l’omega-3 típic dels aliments vegetals com les nous o algunes llavors i que l’àcid eicosapentaenoic i el docosahexaenoic, també coneguts com EPA i DHA, són els típics del peix blau. Aquests últims són els més potents a nivell d’efecte beneficiós per a la salut, encara que els aliments que tenen aquest missatge solen estar enriquits amb olis de llavors rics en àcid alfa-linolènic.

Baix en sucres

Els productes que no tinguin més de 5g de sucres per cada 100g poden portar aquest missatge, que es refereix al seu contingut total d’aquests nutrients i que, per tant, no ens dona informació de si el producte té sucres afegits. Això només ho sabrem si consultem la llista d’ingredients.

Per tot això, el recomanable quan veiem missatges d’aquest tipus és consultar la taula nutricional i la llista d’ingredients doncs aquí veurem realment les característiques del producte o podrem comparar-los.

Nota: aquest article està dirigit al consumidor i és merament informatiu i no exhaustiu degut a la seva extensió limitada.

Autores: Núria Arranz, Enginyera tècnica industrial, Tecnòloga d’aliments | Laura I. Arranz, Farmacèutica – Nutricionista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Desembre 2020