El passat mes de juliol es va inscriure en el Registre de Partits Polítics el primer partit que es crea amb l’objectiu de defensar les pràctiques, practicants i productes de Teràpies Naturals des de l’àmbit de l’acció política, es tracta del PTN, el  trata del PTN, el Partit de les Teràpies Naturals.

Es crea el primer partit polític que defensa les Teràpies Naturals

 Partit de les Teràpies Naturals (PTN)

El Partit de les Teràpies Naturals (PTN) neix com a conseqüència de l’atac irracional que des de diversos àmbits de l’administració ve esdevenint des dels últims temps, que desemboca en un “Pla per a la protecció de la salut enfront de les pseudoterapies” que l’actual govern va tirar endavant, creant una enorme confusió, ridiculitzant a més de 60.000 professionals i a més de 10.000 empreses del sector (segons dades oficials de l’Agència Tributària), sense donar una informació veraç i contrastada i induint a error al ciutadà.

Aquest partit porta en la seva essència, en els seus estatuts i entre les seves finalitats principals la de buscar una regulació dels professionals que exerceixen les Teràpies Naturals

Segons defensa el PTN, “totes les Teràpies Naturals tenen en comú una concepció holística de l’ésser humà, en la que hi ha dos grans enfocs: l’enfoc sanitari i el no sanitari”. En aquest sentit, proposa una doble estratègia en la defensa de les Teràpies Naturals:

  • Enfoc sanitari: a partir d’un treball d’autoregulació de cadascuna de les teràpies, es busca defensar la regulació per part de l’Administració d’aquelles pràctiques, practicants i productes que ja estan regulats en altres països del nostre entorn, i defensar la seva integració en el Sistema Nacional de Salut (SNS), així com defensar la regularització d’altres pràctiques susceptibles de ser integrades en el SNS.
  • Enfoc no sanitari: promoure l’autoregulació d’aquelles pràctiques, practicants i productes que no siguin susceptibles de ser regulats per l’Administració amb fins sanitaris, i defensar el seu lliure exercici sota aquesta autoregulació.

L’objectiu és facilitar la salut i la cura

L’acció del PTN està inspirada en el necessari respecte mutu que hi ha d’haver entre tots dos enfocs, el sanitari i el no sanitari, sent l’objectiu comú de tots els practicants de Teràpies Naturals, ja sigui prestant serveis terapèutics o generant productes, facilitar la salut i la cura, en un marc de bones pràctiques que eviti situacions d’abús cap a persones vulnerables; que fomenti el respecte a totes les formes de vida, i la sostenibilitat i la cura de l’entorn.

Totes les Teràpies Naturals tenen en comú una concepció holística de l’ésser humà, en la que hi ha dos grans enfocs: el sanitari i el no sanitari

Cal passar a l’acció, perquè el govern i les institucions no faran res si no se les empeny des de l’àmbit polític. Considero important parlar-los de tu a tu. Quan un polític vol crear una llei sobre una qüestió regulada en altres països de la Unió Europea fan servir l’argument que “en altres països això és una cosa normalitzada i regulada”, però, quan parlen de les Teràpies Naturals miren a una altra banda inventant dades falses i ometen el reconeixement de què gaudeixen en països del nostre entorn.

Per això mateix, és important no només que defensi les Teràpies Naturals, sinó que el seu nom també porti aquesta denominació perquè al contrari d’altres partits que diuen posicionar-se en algun moment de la legislatura a favor de les mateixes amb l’únic afany de recaptar vots, aquest partit porta en la seva essència, en els seus estatuts i entre les seves finalitats principals la de buscar una regulació dels professionals que exerceixen les Teràpies Naturals o també denominades teràpies complementàries i alternatives, tal com s’estableix en l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Si ets una persona afí a les Teràpies Naturals hauries de donar una oportunitat a aquest nou partit, si no és afiliant-te pots fer-ho difonent les seves notícies o esdeveniments.

Autor: Roberto San Antonio-Abad, President i responsable de Formació, de l’Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals (COFENAT)

ESPAI PATROCINAT PER
Cofenat
La evidencia científica demuestra que las terapias naturales también curan

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Desembre 2021

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here