Les analítiques realitzades pels organismes de les conques hídriques durant els anys 2015-2019 confirmen l’elevada presència de glifosat en els nostres rius i aigües subterrànies, així com la contínua presència en el medi aquàtic de l’herbicida més venut a Espanya. És una de les conclusions destacades de l’informe ‘Contaminació per glifosat en el medi aquàtic‘, publicat per Ecologistes en Acció.

glifosato

Glifosat en totes les conques hídriques

L’informe recull les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) recopilats entre els anys 2015 i 2019 respecte la presència de l’herbicida més venut a nivell mundial i també a Espanya. Es tracta d’una substància probablement cancerigena en humans i tòxica per als organismes aquàtics amb efectes nocius duradors, segons l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC). Amb les dades en brut, l’anàlisi va deixar veure que el glifosat podia detectar-se en major o menor concentració en totes les conques hidrogràfiques de les quals es van obtenir dades.

El glifosat podia detectar-se en major o menor concentració en totes les conques hidrogràfiques de les quals es van obtenir dades

Les anàlisis mostren la presència de glifosat i del seu metabòlit de degradació AMPA (àcid aminometilfosfònic) en les aigües superficials de totes les demarcacions hidrogràfiques en les quals s’han realitzat anàlisis de control d’aquests dos contaminants durant els anys 2015 a 2019. En concret, la presència del glifosat es va detectar en el 31% de les mostres. El valor límit de referència, que és 0,1 μg/l segons la Guia per a l’Avaluació de l’Estat de les Aigües, es va superar en un 22% de les mostres preses. Mentre que les dades relatives a l’AMPA són un 42% de detecció i un 17% de superació del valor de referència de 1,6 μg/l establert pel MITERD en la referida Guia.

També les aigües subterrànies es van trobar contaminades per aquesta substància. Tant el glifosat com l’AMPA es van detectar en un 11% i un 0,3% de les analítiques. En un 7% i un 0,3% de les mateixes es va superar el valor límit de 0,1 micrograms per litre per a un pesticida en particular i de 0,5 micrograms per litre per a la suma de tots els pesticides detectats en una mateixa anàlisi, que estableix la Directiva d’Aigües Subterrànies.

glifosato
Font: Ecologistes en Acció.

Valors de glifosat milers de vegades superiors al permès

Aquesta situació deixa en dubte el suposat control de les emissions d’aquest herbicida tòxic que pretenen vendre les autoritats de cara a la seva futura renovació a Europa. No sols no es controla, sinó que en alguns municipis, la quantitat de glifosat en l’aigua va ser milers de vegades superior als valors límit legals. L’any 2015, es va detectar a Alcolea (Almeria) una concentració de 143μg/l. També es van superar els límits a Frigiliana, Màlaga (200μg/l en 2016), Antequera i Igualeja, respectivament. Quant a les aigües subterrànies, destaquen els valors de Chipiona (293) i Beas (200), en els anys 2018 i 2019, respectivament.

En alguns municipis, la quantitat de glifosat en l’aigua va ser milers de vegades superior als valors límit legals

Les dades subratllen les deficiències de la legislació europea i espanyola i la necessitat que es legisli amb l’objectiu d’establir normes de qualitat ambiental en aigües superficials per al glifosat i els seus metabòlits de degradació. En aquest sentit, Ecologistes en Acció ja ha denunciat davant les institucions la contaminació de les aigües subterrànies i superficials, amb el consegüent impacte a la vida aquàtica i exigeix a les administracions que actuïn per a reduir la contaminació d’aquest plaguicida en el medi aquàtic des del seu origen, és a dir evitant la contaminació difusa d’origen agrari.

Font: Ecologistes en Acció.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Desembre 2021