El compliment de normes rigoroses de sanitat, medi ambient i benestar animal en la producció de productes ecològics és inherent a l’elevada qualitat d’aquests productes. Per complir aquests objectius, és vital un sistema de certificació ecològica fiable, objectiu i rigorós. Un sistema de certificació transparent, i supervisat per les autoritats competents.

certificación
123rfLimited©slavkosereda. Mostra de terra de cultiu per a la seva anàlisi.

Garanties de la certificació ecològica

A Europa conviuen tres sistemes de certificació, el realitzat directament per les administracions públiques, per autoritats de control públic ecològic i per organismes de control privat. Tots compleixen les mateixes regles i disposen de les corresponents autoritzacions per exercir els controls. El sistema de certificació pública aporta addicionalment el compromís de responsabilitat, competència, transparència, rigor, integritat i imparcialitat, en realitzar-lo entitats sense ànim de lucre. Catorze Comunitats Autònomes han optat pel sistema de certificació pública i la Comunitat Valenciana n’és una d’elles.

Agrupades per INTERECO, treballem de forma harmonitzada amb l’objectiu de garantir una competència lleial i un funcionament adequat del mercat interior dels productes ecològics, mantenint la confiança del consumidor en els productes etiquetats com a ecològics.

El control oficial de la producció ecològica abasta tota la cadena alimentària, producció, preparació i comercialització. També els comerços detallistes. Els controls inclouen revisió in situ dels camps, bestiar i instal·lacions, etiquetatge i publicitat, amb presa de mostres i revisió documental (registres, certificats, factures).

El control oficial de la producció ecològica abasta tota la cadena alimentària, producció, preparació i comercialització

Tots els operadors de la cadena són controlats com a mínim una vegada a l’any per personal tècnic qualificat. Un percentatge és visitat addicionalment, seleccionat sobre la base de l’avaluació del risc d’incompliment. Un alt percentatge és realitzat sense previ avís.

La norma també obliga a analitzar els productes, com a eina de control. Els controls són supervisats per personal que no ha estat en contacte directe amb l’operador, per tal de mantenir l’objectivitat i la imparcialitat davant la presa de decisió. Només se certifiquen aquells productes que compleixen, suspenent l’activitat a aquells operadors que no aporten garanties suficients o retirant del mercat aquells productes que no compleixen.

Els consumidors poden confiar plenament que s’estan respectant les normes de producció ecològica quan compren un producte ecològic fàcil d’identificar mitjançant el logotip ecològic de la UE. El sistema de control i certificació ho garanteix.

En col·laboració amb:

CAECV logo

Autora: Rosa García Ortega, Responsable de l’Àrea de Certificació i Qualitat del CAECV

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Gener 2022