Tota persona prestadora d’un servei té l’obligació d’informar sobre aquest servei al client, així com resoldre tots els dubtes que puguin generar-li. Al món de les activitats sanitàries hi ha el consentiment informat, que el pacient signa abans de que se li practiqui una teràpia o un diagnòstic mitjançant proves mèdiques, com pot ser un escàner.

©Pixabay

Informació sobre els serveis

Al sector de les Teràpies Naturals, davant la manca de regulació, hem de ser escrupolosos, no només en l’atenció que dispensem als nostres clients sinó també al nostre registre documental. Per això, quan una persona arriba a un centre de Teràpies Naturals, el primer que ha de rebre és el “Full informatiu de prestació de serveis no sanitaris”, amb informació sobre la tècnica a la qual serà sotmesa.

El client

Com a client, és important que aclareixis tots els dubtes que et pugui generar la prestació del servei al qual seràs sotmès. El lliurament d’aquest document per part del professional és el primer signe de que estàs, si més no, davant d’un professional que sap què fa.

Com a client, és important que aclareixis tots els dubtes que et pugui generar la prestació del servei al qual seràs sotmès

Per què és beneficiós per al client?

Perquè informarà al client sobre la naturalesa dels serveis que es prestaran, les tècniques que es desenvoluparan i els drets que l’emparen en matèria de protecció de dades.

El professional

Si ets professional, el lliurament d’aquest document als teus clients abans del començament de la sessió reportarà més beneficis que els inconvenients d’haver de portar un fitxer d’aquest document.

Per què és beneficiós per al professional?

Sens dubte, la utilització d’aquest document és essencial per proporcionar seguretat jurídica a la relació entre el client i el professional. I, com hem dit anteriorment, demostres ser un professional amb ganes de fer bé les coses.

És recomanable incloure les condicions econòmiques del servei prestat, cosa que en garanteix l’acceptació

Quines dades ha de contenir el full informatiu?

  1. Les dades personals del client i les del professional que presta el servei.
  2. Informació per al client sobre la zona on s’actuarà per demanar el consentiment exprés i per escrit, així com l’abast professional.
  3. La naturalesa no sanitària de l’activitat a desenvolupar, ja que les teràpies naturals no estan regulades ni són una activitat sanitària.
  4. Mentre durin les mesures de prevenció davant de la COVID-19, el full ha de recollir que el client és coneixedor de les mesures que adopta el centre sobre la qüestió, així com posar de manifest que es compleixen.
  5. És recomanable incloure les condicions econòmiques del servei prestat, cosa que en garanteix l’acceptació.
  6. I, per descomptat, aprofitem el mateix full informatiu per incloure el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades; el client signa les clàusules necessàries per prestar el seu consentiment respecte a la seva utilització i se’l informa dels seus drets.

Si ets client, exigeix el full de prestació de serveis, el qual et garanteix una informació adequada dels serveis prestats per part del professional. I si ets professional i de veritat no només vols prestar un bon servei sinó garantir un servei de qualitat, fes servir el full. És responsabilitat de tots nosaltres, els professionals de les Teràpies Naturals, garantir la seguretat dels nostres clients i millorar així la imatge i la bona feina del sector. Som professionals, som garantia de qualitat!

Autor: Roberto San Antonio-Abad. President i responsable de Formació, de l’Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals (COFENAT)

ESPAI PATROCINAT PER
Cofenat
La evidencia científica demuestra que las terapias naturales también curan

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Febrer 2022