Cada vegada més sectors se sumen a la lluita per reduir el seu impacte en el medi ambient. Entre ells, el sector de la neteja industrial es presenta com una àrea d’oportunitat per a implementar pràctiques més ecològiques i responsables. L’adopció de productes de neteja ecològics en botigues, grans superfícies, fàbriques, obradors i altres espais és una alternativa capaç de mitigar els efectes perjudicials dels productes químics tradicionals i promoure un futur més net i sostenible.

Neteja industrial
123rfLimited©photochicken

Les Bones Pràctiques d’Higiene

Amb l’objectiu de preservar la seguretat dels aliments, tots els actors involucrats en la cadena alimentària tenen l’obligació i la responsabilitat de complir i mantenir les Bones Pràctiques d’Higiene. Conegudes com a BPH, són totes aquelles mesures i condicions necessàries per a garantir la innocuïtat dels productes al llarg de tota la cadena alimentària. Això implica tots els processos que es duen a terme des del camp o la producció primària dels aliments, fins que aquests arriben al consumidor final: cultiu, transport, fabricació, empaquetat, emmagatzematge, distribució, venda i/o preparació per al seu consum.

Les BPH impliquen, a grans trets, un protocol d’higiene que el personal ha de seguir durant la seva jornada laboral, en el qual es destaca l’ús de roba adequada i elements de protecció quan es requereixi, seguir un sistema de control higienicosanitari que inclou la formació continuada del personal, realitzar anàlisis de perills periòdicament, i utilitzar l’equipament adequat en tot moment, així com revisar la higiene i la desinfecció de les instal·lacions i els utensilis utilitzats, al mateix temps que establir una seqüència en la realització de les operacions de neteja. Aquesta és la manera d’evitar la contaminació creuada dels aliments, preservar la salut del personal, prevenir la proliferació de plagues, millorar el procés productiu i, per què no dir-ho, aconseguir un bon ambient laboral.

Una bona higiene industrial comença amb unes bones instal·lacions i es complementa amb els productes adequats

En aquest sentit, una bona higiene industrial comença amb unes bones instal·lacions i es complementa amb els productes adequats. Netejar grans superfícies és tot un repte: es necessita un bon equip, material de qualitat i l’aplicació de bones tècniques. Evidentment, tot això dependrà del tipus de superfície a netejar i a l’activitat a la qual pertanyi. Així per exemple, els espais en els quals es manipulen aliments estan subjectes a normatives específiques i protocols d’higiene més estrictes, subjectes a requisits legals per a mantenir els aliments innocus de químics.

El costat fosc dels productes de neteja químics

Durant dècades, els productes de neteja químics o convencionals han estat l’opció preferida en la indústria. Això es deu a la creença que tenen una major eficàcia en l’eliminació de brutícia i bacteris. No obstant això, aquesta ‘eficàcia’ ha tingut i té un cost considerable per al medi ambient i la salut humana.

Neteja industrial
123rfLimited©natalimis

Els productes químics tradicionals, formulats a base de compostos de síntesi química, es rebutgen en grans quantitats i contaminen sòls, aigües subterrànies i cossos d’aigua. A més, contenen substàncies com son perfums, colorants, sulfats, amoníac, sosa càustica o lleixiu, que generen dubtes de toxicitat i efectes sobre la salut humana. Es calcula que el 90% de l’impacte ambiental dels productes de neteja es produeix durant el seu ús, i els més exposats als seus efectes són els usuaris (OCU). De fet, recerques científiques relacionen l’exposició prolongada a algunes d’aquestes substàncies amb casos d’alteració hormonal i reproductiva, neurotoxicitat, asma, al·lèrgies, propensió a bronquitis i migranyes, entre altres efectes sobre la salut.

No obstant això, és possible optar per netejadors que utilitzin envasos reciclats, siguin biodegradables o estiguin formulats amb enzims naturals per a abordar tasques com desgreixar, desinfectar o eliminar taques difícils.

Fabricats a base d’enzims naturals, els productes de neteja ecològics fan possible una neteja eficient i respectuosa amb l’entorn

Una alternativa conscient

Adoptar un enfocament sostenible en el procés de neteja comença per emprar productes que siguin amigables amb el medi ambient i no generin residus perjudicials per a la salut. Fabricats a base d’enzims naturals, els productes de neteja ecològics fan possible una neteja eficient i respectuosa amb l’entorn. Molts d’ells, a més, són biodegradables o van acompanyats d’envasos reciclats, marcant la diferència des de la seva fabricació fins al seu ús. Entre els seus avantatges destaquen:

  • Biodegradabilitat: Es descomponen fàcilment en el medi ambient, evitant l’acumulació de residus tòxics i reduint la contaminació del sòl i l’aigua.
  • Menor impacte en la salut: En estar lliures de substàncies químiques agressives, els netejadors ecològics no presenten riscos significatius per a la salut dels treballadors ni dels usuaris.
  • Reducció d’emissions: Com que no contenen compostos volàtils i químics nocius, ajuden a disminuir l’emissió de gasos contaminants en l’aire.

La certificació atorgada per organismes reconeguts, com ECOCERT o ECOLABEL, garanteix que els productes han estat fabricats sota estàndards ambientals rigorosos. Perquè verificar l’autenticitat dels productes que es presenten com a ecològics és fonamental en el mercat actual.

Un pas més cap a la sostenibilitat

La neteja industrial i la sostenibilitat van de bracet en la cerca d’un futur més responsable i respectuós amb el medi ambient, ja sigui des de petites empreses fins a grans corporacions.

Autora: Ariadna Coma, Periodista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2023