A diferència de les ciutats, les àrees rurals tenen menys infraestructures i les persones que hi viuen, malgrat gaudeixen d’una vida més tranquil· la i connectada amb la natura, han d’enfrontar reptes essencials com la manca d’accés a serveis i oportunitats, l’envelliment i el despoblament.

agricultura ecològica en el desenvolupament
©Marta Montmany

Quan parlem de desenvolupament rural ens estem referint al conjunt d’esforços i estratègies per millorar la qualitat de vida i les oportunitats d’aquestes àrees. L’objectiu general és impulsar el creixement econòmic, social i ambiental, fent-les més fortes, connectades i sostenibles. Això implica millorar serveis com l’educació, la salut i les infraestructures, així com fomentar noves activitats econòmiques, com el turisme o les petites empreses, per ajudar les comunitats a créixer i promoure la seva qualitat de vida.

Els principals actors del desenvolupament rural espanyol són els governs central i autonòmics, l’administració local, les comunitats rurals, agricultors, ramaders, pescadors i empreses, així com organitzacions no governamentals, institucions acadèmiques i organitzacions internacionals. Tots aquests actors treballen per millorar la vida a les àrees rurals, tot i que no sempre amb els mateixos interessos.

Les activitats agroalimentàries són fonamentals per al desenvolupament rural espanyol. Aporten ocupació als habitants rurals i eviten la despoblació, ja que ofereixen alternatives econòmiques. A més de produir aliments, fomenten la diversificació econòmica amb negocis com el turisme rural i el processament d’aliments. Aquestes activitats també preserven el patrimoni cultural i paisatgístic, especialment si es tracta de produccions agràries encaminades a mantenir o afavorir la sostenibilitat ambiental. Contribueixen a la producció d’aliments frescos i de qualitat, i ofereixen oportunitats per a la innovació tecnològica i el turisme rural, enriquint la vida i l’economia de les àrees rurals espanyoles.

Hi ha preocupacions sobre la salut pública relacionades amb l’ús excessiu d’antibiòtics en la producció animal i l’ús de pesticides en l’agricultura

El sector rural i el sistema alimentari espanyol estan estretament relacionats. Les àrees rurals produeixen la major part dels aliments a través de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Aquesta producció abasteix els ingredients bàsics i les matèries primeres per a la indústria alimentària. La diversitat i l’abastiment d’aliments es basen en aquest lligam, i la relació entre el sector rural i el sistema alimentari impulsa l’economia local i el turisme gastronòmic. Les pràctiques agrícoles sostenibles en les àrees rurals també tenen un impacte en la qualitat dels aliments i la sostenibilitat del sistema en conjunt. Així doncs, el sector rural és el cor del sistema alimentari espanyol, connectant la producció d’aliments amb les taules dels consumidors.

Espanya és el segon país més gran de la UE en termes de superfície agrícola utilitzada i un dels principals productors agrícoles de la Unió Europea i produeix una gran varietat de productes agrícoles i pesquers.

agricultura ecològica en el desenvolupament
©Marta Montmany

El sistema alimentari és una combinació de produccions locals i importacions de productes de fora. Espanya, amb una gran diversitat climàtica i geogràfica, permet una àmplia varietat de produccions d’aliments frescos i processats. No obstant això, també hi ha una alta dependència d’importacions per satisfer la demanda de certs aliments i productes, així com per poder-ne disposar en tot moment al llarg de l’any.

El nostre sistema alimentari s’enfronta a grans reptes. Problemes ambientals, com la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic, amenacen la producció d’aliments a nivell planetari. Hi ha preocupacions sobre la salut pública relacionades amb l’ús excessiu d’antibiòtics en la producció animal i l’ús de pesticides en l’agricultura. Malgrat tot, la població cada cop consumeix més productes processats i elaborats, no te temps de cuinar i s’anteposa el preu a l’origen dels aliments, amb una mentalitat més urbana i desconnectada del món rural i dels problemes globals.

En aquest context, les produccions ecològiques han guanyat rellevància a Espanya i a tot el món com a pràctiques agrícoles sostenibles amb un sector creixent de consumidors interessats. L’aparició d’aquest tipus de productors i d’activitats no només està contribuint al desenvolupament rural, mitjançant la creació de treball i el foment de comunitats rurals, sinó que també protegeix el medi ambient, mitjançant la conservació del sòl i la reducció de contaminants. A més, els productors ofereixen aliments considerats més sans i nutritius, responent a la demanda d’opcions de consum més saludables.

El model comercial dels productes ecològics, amb el creixement del consum, respon a dinàmiques cada cop més semblants al sistema alimentari globalitzat

Tradicionalment, els agricultors biològics produïen pel mercat local, sovint en connexió amb grups de consumidors interessats. També les empreses d’elaboració de productes ecològics van començar amb un model d’empresa artesanal familiar connectada amb el seu entorn. A mesura que el sector ecològic ha anat creixent han aparegut productors, especialment al sud d’Espanya, més grans i intensius, especialitzats en produccions destinades als mercats del centre i nord d’Europa, mentre que el consum d’aliments ecològics, especialment els transformats, cada cop depèn més d’ingredients procedents d’importació.

El model comercial dels productes ecològics, amb el creixement del consum, respon a dinàmiques cada cop més semblants al sistema alimentari globalitzat. Unes zones es dediquen a produccions destinades als mercats externs, amb poc consum local de productes ecològics, mentre que d’altres, especialment les grans ciutats, on el consum està més estès, actuen de pol d’atracció de productes d’origen extern.

Segueix pendent un model alimentari interconnectat amb el desenvolupament de les àrees rurals. La globalització del comerç i les desigualtats demogràfiques en el territori segueixen jugant contra la sobirania alimentaria, l’opció del consumidor segueix sent la clau.

Autor: Isidre Martínez, Enginyer Agrònom

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2023