L’aigua és un bé indispensable per a la vida, el medi i les persones. És un recurs escàs i fràgil, de difícil accés, i que cal distribuir, tractar i gestionar amb eficiència, especialment en temps d’escassetat de pluges i sequera.

aigua
123rfLimited©mikelane45. Canal al Delta de l’Ebre

La gestió hídrica a Catalunya

A Catalunya, la Generalitat gestiona i planifica el cicle integral de l’aigua a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, empresa que depèn del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Ho fa amb una visió que integra els sistemes aquàtics i prioritza l’equilibri de tots els ecosistemes.

El principi bàsic que regeix la política i la gestió de l’aigua a Catalunya és el de la sostenibilitat en quatre aspectes, l’ambiental, el de garantia, l’econòmic i el social, amb l’objectiu de garantir un ús racional i eficient que en garanteixi la preservació i la disponibilitat futures.

La integració ambiental de l’agricultura

L’agricultura és un dels sectors que més aigua consumeix, tant a Catalunya com en l’àmbit mundial. Per aquest motiu, i reconeixent la importància d’aquest recurs i necessitat de conservar-lo, promoure pràctiques responsables per a la gestió hídrica és fonamental.

El regadiu no només millora la producció d’aliments en un context en què aquesta producció és estratègica, sinó que també contribueix significativament a la millora del medi ambient, com la reducció de CO2 i la salut del sòl i la fixació de nitrogen en aquest.

En aquest sentit, el sector agrari està constantment compromès amb la reducció del consum d’aigua, adoptant mesures com l’augment de l’eficiència en el transport, l’automatització del bombament i la impulsió per tal de centralitzar el control i fer una gestió acurada i eficaç, a més de reduir la factura energètica.

Promoure pràctiques responsables per a la gestió hídrica és fonamental per a preservar un recurs imprescindible com l’aigua

Millorar l’eficiència i la sostenibilitat de la gestió hídrica

Per tal de fomentar pràctiques agrícoles sostenibles i reduir l’impacte ambiental de l’activitat agrícola en els recursos hídrics, la Generalitat de Catalunya ha implementat diverses iniciatives i polítiques de gestió hídrica.

Entre les actuacions estructurals destaquen la millora i la modernització de les infraestructures existents, que inclouen la reparació de canals, séquies, canonades i comportes, transformació en reg a pressió, automatització, dispositius d’aforament, implantació generalitzada de comptadors, limitadors de cabal, basses de regulació, entre altres mesures, com per exemple el disseny de nous regadius d’alta eficiència.

En l’àmbit de la informació i l’educació dels usuaris, s’ofereixen recomanacions i cursos online a través del portal RuralCat, així com cursos presencials a les Escoles de Capacitació Agrària (ECA) coordinats per l’ECA de Tàrrega.

Paral·lelament, es destinen recursos a l’experimentació, recerca i divulgació, amb organismes com l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i centres de referència científica de novetats en matèria de regadius a l’àrea mediterrània com el REGMED (Centre de regadius de la Mediterrània).

Amb el suport de:

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Abril 2024