L’habitatge sostenible es defineix com aquell que és respectuós amb el medi i amigable amb el planeta.Tots sabem que el nivell de vida de la nostra societat occidental està malversant el planeta. Les emissions de CO2 generades per les fonts generadores de l’energia que precisem i l’esgotament dels recursos naturals que estem usant per a aconseguir el nostre nivell de confort, ens empenyen cada vegada més a replantejar una necessitat de canvi.

Dibuix web

Generar alguna o part de les energies que precisem, es un pas cap a la sostenibilitat de la nostra llar. La natura ens aporta fonts d’energia neta i renovable; mitjançant uns sistemes integrats per aparells de captació, de conversió o tractament, i d’emmagatzematge, poden alimentar les necessitats de confort.

  • Energia solar, aprofitant el calor que emeten els raigs solars, mitjançant un sistema de captació, basat en plaques solars, situades normalment a la coberta de las nostra llar.
  • Plaques fotovoltaiques, per a producció de l’electricitat que precisem per a enllumenat i funcionament d’aparells.
  • Plaques tèrmiques, per a generar aigua calenta per al nostre consum o per alimentar la calefacció.
  • Energia eòlica, aprofitant la força del vent amb molins de vent , es genera energia per a enllumenat i aparells de calefacció.
  • Energia geotèrmica, aprofitant el calor que el sol acumula en els 5m superiors de l’escorça terrestre (sistema horitzontal), o el calor de la pròpia profunditat de la terra(sistema vertical, molt usat actualment a l’Europa del nord) per a generar energia per enllumenat i aparells i/o calefacció.
  • Energia procedent de la combustió de bio combustibles a través d’una caldera, per a alimentar aigua calenta i calefacció. El “Pellet”, (bio combustible amb forma de petits cilindres fets de fusta residual comprimida), s’està instaurant ràpidament en el nostre país. La combinació de diferents d’aquests sistemes, com per exemple; plaques solars tèrmiques, caldera de biomassa i molí de vent, tots 3 regulats per un aparell gestor tèrmic; un sistema sofisticat, però que sembla ens marca un futur, ja que tots sabem que el clima alterna dies assolellats amb dies ventosos, o ennuvolats. Fa 40 anys, una calculadora, tenia unes dimensions i precisava ésser endollada a la xarxa incorporant un transformador; i tan sols sumava, restava i multiplicava. Avui, les calculadores, són extraplanes, s’alimenten d’ energia solar i calculen funcions complexes.Es possible doncs pensar, que en un futur pròxim les nostres llars podran generar l’energia que requereixen?. La casa sostenible i la correcta gestió de l’aigua, és un tema del que en parlarem en un pròxim article.

Autora: Pilar Rabasseda, Arquitecta
Bio Eco Actual Febrer 2017

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here