tecnología para eliminar la humedad ascendente tecnologia per eliminar la humitat ascendent

La humitat ascendent per capil·laritat és una patologia freqüent en habitatges antics amb absència d’aïllament entre el terreny i els fonaments. Les molècules d’aigua tenen la característica de romandre unides per la força de cohesió a altres molècules de materials diferents, que sumat a la porositat dels materials de construcció converteixen als habitatges en veritables esponges absorbents.

A més hi ha una alteració elèctrica en el mur que influeix en les molècules d’aigua. Els murs funcionen com una bateria amb una diferència de tensió elèctrica que pot variar de 50/60 mV a 400/600 mV. Amplificant l’ascens de la humitat fins a 100 vegades!

Els murs humits perden fins a un 80% de capacitat aïllant causant grans pèrdues tèrmiques

La humitat capil·lar és responsable del deteriorament dels immobles i si no es soluciona, poden tornar-se inhabitables. Una humitat molt alta en l’aire tendeix a reduir el confort de vida: les olors desagradables apareixen en l’aire, la roba, cortines, mobles, etc. La floridura a les parets és un problema encara més gran, les seves espores són molt volàtils i al respirar-les poden introduir-se en el tracte respiratori i així causar una sèrie de malalties greus com ara refredats, al·lèrgies, infeccions pulmonars, etc.

L’estètica finalment és el problema visual que es produeix amb la pintura, sals i el despreniment del revestiment que es repeteix de forma contínua fins i tot després de realitzar reparacions i renovacions, degut a que no ha estat detingut mai el flux d’humitat.

Afortunadament, la física ha desenvolupat una tecnologia que soluciona permanentment el problema, una tecnologia que a nivell europeu porta anys funcionant. En comptes de posar una barrera a l’aigua, s’ha incidit en l’arrel del problema: anul·lar la capacitat de l’aigua d’ascendir pels capil·lars del mur.

La física ha desenvolupat una tecnologia que soluciona permanentment el problema

Mitjançant un sistema electro-físic, proveeix al conjunt de l’edifici d’una protecció que inverteix el flux de corrent que transporta les molècules d’aigua des del terreny cap als murs simplement anul·lant la tensió elèctrica. D’aquesta manera la humitat present a l’edifici torna al terreny per gravetat, garantint l’assecat de tots els murs afectats per la humitat per capil·laritat, desapareixen les olors a humitat, es redueix la humitat relativa de l’aire, augmenta la capacitat d’aïllament tèrmic de les parets i conseqüentment es redueix el consum d’energia aconseguint fins a un 5% d’estalvi en calefacció.

Autor: Jorge Martínez, Arquitecte Tècnic, Especialitzat en rehabilitació, restauració i gestió del patrimoni i edificacions construïdes

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Gener 2018