CCPAE 27/04/2015
La UE destina 65 milions d’euros a la promoció dels aliments bio i altres productes de qualitat.

L’executiu de la Unió Europea ha aprovat 41 programes per promocionar els productes agrícoles europeus durant els pròxims tres anys a la UE i a d’altres països. La iniciativa té un cost de 130 milions d’euros, la meitat dels quals (65 milions) provindrà del pressupost de la UE; aquí s’hi inclouen 30 milions d’euros arran de la prohibició russa d’importar productes alimentaris de la UE.

“La promoció dels productes agrícoles de la UE en els mercats mundials és una manera decidida i proactiva de respondre a la prohibició russa. L’increment del finançament per fer campanyes de promoció farà créixer les exportacions de productes agroalimentaris d’alta qualitat de la UE en el mercat mundial”, ha declarat el comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan.

Els programes triats, procedents de divuit Estats membres, inclouen una varietat de categories de productes com ara les fruites i hortalisses, els productes lactis, els productes de qualitat (DOP, IGP i ETG), els productes ecològics, l’oli d’oliva, la carn i les combinacions de diferents categories de productes. A l’entorn de disset d’aquests programes van dirigits al mercat interior de la UE i vint-i-quatre a d’altres països. És un canvi molt important respecte dels programes anteriors, gairebé dos terços dels quals anaven destinats al mercat interior.

Això troba la seva causa en els 30 milions d’euros addicionals anunciats per la Comissió Europea l’any passat per trobar mercats alternatius arran de la prohibició russa d’importar alguns productes agrícoles de la UE. Malgrat les restriccions imposades unilateralment per la Federació de Rússia, el valor de les exportacions agroalimentàries de la UE a països tercers va augmentar un 2% durant el període comprès entre el mes d’agost i el mes de desembre del 2014 respecte del mateix període de l’any anterior.

Els destinataris d’aquests programes de promoció són els països de l’Orient Mitjà, Amèrica del Nord, l’Àsia sud-oriental, la Xina, el Japó, Corea del Sud, l’Àfrica, Rússia, Bielorússia, Kazakhstan, Austràlia i Noruega. D’altra banda, cinc d’aquests són multiprogrames que inclouen campanyes de promoció conjunta d’organitzacions nacionals de diversos Estats membres.

Les mesures que rebran finançament poden consistir en activitats de relacions públiques, de promoció o de publicitat que destaquin els avantatges dels productes europeus, especialment pel que fa a la qualitat, la seguretat i la higiene dels aliments, la nutrició, l’etiquetatge, el benestar animal o els mètodes de producció respectuosos del medi ambient.Aquestes mesures també poden consistir en la participació en actes i fires, campanyes d’informació sobre els sistemes de qualitat de la UE (DOP, IGP i ETG) o sobre l’agricultura ecològica i campanyes d’informació sobre el sistema europeu de vins de qualitat.

La UE finança fins al 50% del cost d’aquestes mesures (fins al 60% en alguns casos) i la resta corre a càrrec de les organitzacions professionals o interprofessionals que les hagin proposat i, en alguns casos, dels Estats membres.

Aquesta ronda de programes és la primera de les dues que es faran el 2015, les últimes que es fan d’acord amb el Reglament (CE) núm. 3/2008. A partir de l’1 de desembre del 2015 entrarà en vigor la nova normativa negociada durant la reforma feta l’any passat de la política de promoció de la UE. El nou Reglament (UE) núm. 1144/2014 permetrà incrementar la contribució del pressupost de la UE en 200 milions d’euros l’any, canviarà les normes que regulen el cofinançament (cap cofinançament nacional i augment del percentatge de finançament europeu i encara més en el cas dels multiprogrames) i en simplificarà els procediments (un únic procediment d’aprovació, un ventall més ampli de beneficiaris i productes, un programa de treball anual i convocatòries de propostes).

Font: www.ccpae.org