Friends of the Earth Europe 30/04/2015
La Comissió Europea obre les seves portes al fracking.

Les empreses de fracking manegen entre bastidors l’agenda de les polítiques de fracking de la UE, segons les organitzacions Friends of the Earth Europe i Corporate Europe Observatory.

drill4all 8