El Cantero de Letur 14/05/2015
El Cantero de Letur patrocina un estudi de l’Efecte del consum de iogurt d’ovella sobre la microbiota instentinal realitzat per l’institut de ciència i tecnologia dels aliments i nutrició del CESIC.

L’objectiu de la investigació és estudiar els canvis en la microbiota intestinal, perfil lipídic i alguns paràmetres immunològics de subjectes sans amb tres tipus de iogurts; iogurt d’ovella sencer i semidesnatat davant iogurt de vaca.

El iogurt d’ovella posseeix unes característiques nutricionals molt interessants. En primer lloc, gràcies a la rica composició en nutrients de la llet d’ovella i les característiques particulars del seu greix, i en segon lloc gràcies a les propietats dels productes fermentats amb cultius làctics.

yogur ovejaLa llet d’ovella, en comparació amb la de vaca, conté una major concentració de proteïnes, minerals i d’àcids grassos de cadena curta i mitjana metabòlicament valuosos. Les funcions que aquests últims exerceixen sobre la salut són diferents de les que tenen els àcids grassos de cadena llarga, podent resultar beneficiosos, per exemple, sobre el metabolisme del colesterol. D’altra banda, el iogurt conté dos microorganismes (L.bulgaricus i S. thermophilus) que poden afavorir el propi ecosistema intestinal en interaccionar amb la microbiota aportant a més metabòlits. Aquests metabòlits presenten activitats biològiques beneficioses, bé actuant sobre la funció barrera, el creixement de les microvellositats, la comunicació nerviosa en l’eix intestí-cervell, etc.

En relació amb el greix, cal esmentar que no hi ha un gran coneixement dels efectes de la quantitat i qualitat dels àcids grassos sobre la microbiota, però hi ha algunes evidències recents en models animals que indiquen que tots dos factors jugarien un paper.

En aquest sentit, els investigadors confien a poder desvetllar coneixements en aquest camp d’estudi importants per a la nutrició del matí.

Aquesta proposta d’investigació es basa en una ampliació dels objectius del projecte “Iogurts artesans d’ovella: aspectes tecnològics, propietats nutricionals i sensorials. Efecte del consum de iogurt d’ovella vs iogurt de vaca sobre el perfil lipídic i immunològic en subjectes adults sans “, estudi que està duent a terme investigadors de l’Estació Tecnològica de la Llet (Junta Castella i Lleó) i l’Institut de Ciència i Tecnologia d’Aliments i Nutrició ICTAN (Cesicat) amb fons principals aportats per MINECO-INIA.