ANG 27/05/2015
Aturem les prospeccions a la costa catalana torna a presentar al·legacions contra les prospeccions marines de Seabird.

La Plataforma catalana contra les prospeccions marines ha presentat davant la Subdirecció General d’Hidrocarburs (SGH) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) un escrit d’al·legacions al projecte “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears” [expedient de referència 20140045PHC], de la promotora Seabird Exploration FZLCC.

L’empresa Seabird Exploration va presentar l’any 2011 una petició per realitzar prospeccions petrolíferes al golf de Lleó. L’objectiu era trobar bosses de gas o petroli en una superfície de 37.000 kilòmetres quadrats des del golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30 kilòmetres. 

En aquell moment, dinou entitats ecologistes de Catalunya es van unir per formar Aturem les prospeccions a la costa catalana, i van presentar al·legacions a la campanya de prospeccions.

Aquell projecte va ser autoritzat pel ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí, tot i que finalment el va arxivar el 28 gener 2014, perquè l’empresa no va lliurar dins els terminis establerts la documentació necessària que marca la legislació d’avaluació d’impacte ambiental.

El 3 d’abril de 2014, Seabird Exploration va consultar la possibilitat d’iniciar de nou l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’acord amb la Llei 21/2013, i el 15 setembre de 2014, la subdirecció general d’Avaluació Ambiental va donar resposta i va determinar com a vàlids els tràmits d’informació pública i consultes de l’expedient 20110091MIN, que van ser arxivats el 28 de gener de 2014. D’aquesta manera, s’ha iniciat de nou la tramitació però només amb un seguit de consultes reduïdes a administracions i entitats interessades, el que permet saltar-se el tràmit d’informació pública del projecte i de l’Estudi d’Impacte Ambiental.

D’altra banda, Aturem les prospeccions a la costa catalana ha analitzat el pèssim Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) presentat per Seabird Exploration, el qual, a més d’obsolet, té gran quantitat de defectes, incorreccions, omissions, i interpretacions esbiaixades, i només per aquest motiu, el projecte hauria de ser informat negativament pel MAGRAMA i arxivat definitivament. Podeu consultar les al·legacions presentades a l’EIA.

En qualsevol cas, amb les dades aportades pel EIA, es constata que aquest projecte tindrà greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre activitats econòmiques com la pesca. És especialment greu el fet que una gran part de l’àrea d’adquisició sísmica prevista per Seabird Exploration al golf de Lleó, es situa sobre el corredor de migració de cetacis, on s’ha detectat la presència d’espècies d’interès comunitari com els dofins mular (Tursiops truncatus). Així mateix, a l’EIA manca una previsió dels impactes que es poden generar en la fase d’exploració petrolífera. 

Per la Plataforma és improcedent autoritzar aquest tipus d’estudis, i exigeix l’aturada de tots els projectes de recerca de petroli i gas al mar, a Catalunya i a l’estat espanyol, i reclama que el Govern espanyol faci d’una vegada els passos necessaris per aconseguir un nou model energètic, basat en l’eficiència energètica, la descentralització, la gestió pública o comunitària, i la utilització d’energies netes i renovables.