Associació Vida Sana 08/07/2015
El projecte Life + Crops for better soil ha rebut la visita de monitorització per part dels oficials de la UE.

Com a part del seguiment de monitorització i control de les accions del projecte, els participants es reuneixen semestralment per comentar els resultats preliminars i analitzar l’evolució de les accions. El passat 23 i 24 de juny, es va aprofitar la reunió de seguiment per rebre la visita anual de part del monitor i l’oficial tècnic i financer de la Comissió Europea per dur a terme una revisió general del projecte. 

proyecto life ultima en el terreno destacado