L’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals (ANDA), amb seu a Madrid des de 1989, que vetlla per defensar els drets dels animals, realitzant inspeccions en escorxadors, fires de bestiar, circs, zoos i promovent la creació de normatives a Brussel·les perquè s’apliquin a tota la CEE.

Alberto Díez Michelena, Errentería (Guipúscoa) 1965. Llicenciat en Geografia, va decidir fa més d’un decenni, endinsar-se en el fosc món de l’explotació animal, per endreçar un sector oblidat en el qual la majoria de les vegades els animals són tractats com a mers objectes.

Bio Eco Actual
Drets dels animals. Animals de granja, animals silvestres, animals de laboratori, animals de companyia, … tothom els explota. ¿Però, tenen drets? Qui vetlla per ells?

Alberto Díez Michelena
Com a éssers que senten i amb capacitat d’experimentar dolor, de patir, tenen el dret bàsic a un tracte just i digne que eviti el seu sofriment. Aquest dret està reconegut en el Tractat de Lisboa i s’aplica a través de diverses legislacions la garantia i eficàcia està condicionada, al meu entendre, a l’existència d’alternatives econòmicament viables a l’ús nociu o dolorós dels animals. Malauradament la perspectiva econòmica dissenya la garantia i el grau de respecte al dret.

Bio Eco Actual  
Zoos & Circs 
Explica’ns què és Info Zoos i Info Circos

Alberto Díez Michelena
L’encaix global de tots dos és l’estudi del dret anteriorment plantejat en el cas dels animals salvatges mantinguts en captivitat en zoos i circs. INFOZOOS vigila l’aplicació de la Llei de zoos a Espanya i en especial la seva funció conservacionista. INFOCIRCOS advoca per un fi en l’ús d’animals salvatges en els circs promovent la declaració de “ciutat lliure de circs amb animals salvatges” i conscienciant a l’espectador perquè no hi vagi.

Bio Eco Actual
Etiquetatge de productes d’origen animal Es reflecteix la traçabilitat des de l’origen fins al producte final en l’etiquetatge dels aliments d’origen animal?

Alberto Díez Michelena
La traçabilitat garanteix el dret a la informació del consumidor. Jo crec que en els etiquetats hi ha molta informació que no interessa a ningú mentre altres aspectes, com la qualitat de vida, o de mort, de l’animal d’origen, és deficient. S’ha avançat una mica en productes primaris (ous, carn al tall fresca) però en productes finals, restauració o menjar preparat, sector cada vegada més ampli, queda tot per fer.

vaca entrevistaalbertodiez

Bio Eco Actual
Transport d’animals Es vetlla prou per un transport digne i segur dels animals?

Alberto Díez Michelena
En absolut. La legislació existent és farragosa, fàcil d’eludir, impossible de fer complir i contradictòria amb altres legislacions sobre transport. El transport d’animals ha de ser el més curt possible i realitzar-se en les millors condicions ja que té serioses implicacions en el benestar animal, la qualitat del producte final i la seguretat sanitària. Hem de canviar urgentment els principis que fins ara han regit aquesta activitat, tant els legals com els econòmics.

Bio Eco Actual
Experimentació amb animals: farmacèutiques i cosmètica Com podem posar fi al testat en animals en laboratoris amb l’excusa del nostre benestar?

Alberto Díez Michelena
Plantejant en primer lloc la justificació del fi buscat. En el cas de la cosmètica es va decidir que l’objecte (suposada bellesa) no ho justificava i es va prohibir. Per a la resta d’usos (farmacèutica, química) necessitem començar assegurant l’aplicació de mètodes alternatius, el desenvolupament on no n’hi hagi, i respectar escrupolosament el principi de la justificació. Hi ha molts passos que es podrien donar per reduir el nombre d’animals utilitzats en experimentació.