Plataforma CLAC 22/07/2015
El Parlament de Catalunya aprova la prohibició de l’ús d’animals en circs.

El Parlament de Catalunya ha aprovat la llei que prohibirà els circs amb animals a Catalunya, impulsada per l’Associació Animalista LIBERA! i la Fundació Franz Weber (FFW) mitjançant la campanya CLAC (Catalunya Lliure d’Animals en Circs).

La llei, aprovada pel 79% de la cambra, entrarà en vigor en un termini de dos anys per permetre l’adaptació del sector circense a aquesta nova realitat legislativa i per avaluar la millor fórmula de reubicació dels animals, en cas de ser necessari.

En principi, es prohibirà l’ús de tots els animals salvatges i es crearà un observatori científic que avaluarà de forma obligatòria tots els circs que s’instal·lin o actuïn a Catalunya durant el període de moratòria de dos anys, amb els següents objectius:

– Elaborar un informe científic sobre el patiment i tracte dels animals de cada circ, amb la finalitat de comprovar si són respectuosos amb la legislació sobre protecció animal.

– Determinar quines espècies d’animals domèstics no manifesten patiment en ser utilitzats en espectacles circenses, per recomanar al Parlament la seva exclusió de la prohibició. Per tant, del dictamen de l’observatori s’obtindrà el llistat definitiu d’animals salvatges i domèstics per als que s’aplicarà la prohibició.

– Disposar d’un valuós estudi científic sense precedents, els resultats del qual serviran com a referent mundial, especialment per a aquells països que ja han prohibit l’ús d’animals salvatges als circs sense tenir en consideració els domèstics. D’aquesta manera, Catalunya es convertirà de nou en pionera en matèria de protecció dels animals i les seves accions seran d’interès públic legislatiu internacional.

Aquest observatori estarà format per científics i acadèmics dels àmbits de l’etologia, la veterinària i la zoologia; representants dels col·legis professionals d’advocats i de veterinaris; i representants dels circs que tinguin espectacles amb animals domèstics, i de les entitats de protecció dels animals.

Les raons del Parlament

La decisió del Parlament d’incloure en la prohibició tots els salvatges i esperar la valoració de l’observatori per determinar quines espècies domèstiques s’han d’incloure també, respon a que la majoria de països en què s’ha prohibit l’ús d’animals en circs només han contemplat els salvatges, com passa també als més de 100 municipis catalans en què no es permetia ja la instal·lació d’aquesta mena de circs (que sumats concentren prop del 70% de la població de Catalunya).

Tanmateix, la cambra ha volgut tenir en compte l’opinió dels científics que, en les compareixences celebrades durant la tramitació de la llei, van afirmar que els animals domèstics també pateixen als circs, ja que tenen la mateixa capacitat d’estressar-se que els salvatges i això els provoca greus problemes de salut físics i psicològics.

Des de LIBERA! i FFW, valoren molt positivament la decisió del Parlament i consideren que el treball de l’observatori serà molt interessant ja que demostrarà que qualsevol animal domèstic pateix quan és obligat a romandre tancat en un circ, forçat a realitzar certes activitats i comportaments antinaturals, i sotmès a trasllats constants. Per tant, si el dictamen de l’observatori considera que no hi ha cap espècie domèstica que hagi d’excloure’s del llistat d’animals que pateixen pel seu ús als circs, cap espècia no podrà ser discriminada dins de la llei aprovada avui.

En aquest sentit, l’observatori crearia un precedent històric, com explica Leonardo Anselmi, portaveu de la campanya CLAC: “No ha existit mai enlloc en tot el món un observatori així. Els activistes que vivim a Catalunya entenem que complim un rol molt important en el moviment global dels drets dels animals, que és aportar precedents que no s’han donat a d’altres llocs. Si després d’un estudi científic dut a terme per especialistes es determina que tots els animals pateixen al circ, Catalunya seria la frontissa entre les inexplicables prohibicions només amb salvatges, cap a les justes prohibicions amb tots els animals: si la natura no va discriminar en el moment d’atorgar-los capacitat de patir, la llei tampoc no hauria de fer-ho”.

Finalment, “Felicitem Catalunya i totes les persones que han recolzat i contribuït d’alguna manera amb la nostra campanya CLAC, tant d’altres associacions com simpatitzants amb la causa. Fem extensiva a tots ells i als animals no humans la celebració de la gran fita aconseguida avui: una Catalunya Lliure d’Animals en Circs!“.