Eco Portal 28/07/2015
Espanya prohibeix utilitzar mercuri o cadmi en les piles i bateries.

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reial Decret de piles i acumuladors de manera que restringeix la utilització de substàncies perilloses i contaminants. En concret, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, es prohibeix el contingut de mercuri en les piles de botó i es limita el cadmi en les piles i els acumuladors portàtils. mas info