Organic-Market.Info 25/08/2015
El sector ecològic a l’Expo 2015. Per Karin Heinze.

La exposición mundial ha estado funcionando en Milán desde el 1 de mayo y continuará hasta el 31 de octubre. Se espera que asistan unos 20 millones de visitantes. El lema de la Expo 2015 es “Feed the Planet, Energy for Life” (Alimentar el planeta, Energía para la vida).

Això sembla predestinat a demostrar al públic en general les solucions ofertes per l’agricultura ecològica i la indústria ecològica. Es pot esperar que aquest mega esdeveniment estigui dominat pels gegants de la indústria agrícola i alimentària. Però qualsevol persona prou interessada en buscar trobarà iniciatives i esdeveniments que demostren un enfocament i alternatives diferents. Aquestes inclouen pavellons dedicats a la biodiversitat, a l’alimentació ecològica, a Slow Food, i a l’acció en xarxa Organic can feed the Planet” – Action network(L’ecològic pot alimentar al planeta), la qual ha produït un manifest que porta el mateix nom, i una Organic Week (Setmana Ecològica) a començaments de setembre.

L’extensió quilomètrica de l’Expo 2015 s’ubica al nord-oest de Milà. Tota la zona entre els municipis de Rho i Però, que solia caracteritzar-se tant per edificis industrials com per l’agricultura (110 ha), ha estat sotmesa a la planificació urbana. Els crítics l’anomenen “el segellament del sòl” (“soil sealing“). Les rutes de ciclisme planejades inicialment no s’han construït, encara que si n’hi ha carreteres. El lema “Alimentar el planeta, Energia per a la vida” té per objectiu, d’acord amb el concepte de l’Expo, vincular tecnologia, innovació, cultura, tradició i creativitat amb temes de nutrició i alimentació. Tenint en compte els problemes actuals i els escenaris futurs, els manifestos de l’Expo, en el seu espai web, posen l’èmfasi principal en el dret de totes les persones a una alimentació sana i suficient. La intenció és oferir un fòrum de discussió en lloc de ser només un aparador. Almenys aquest enfocament és lloable.

Corporacions en comptes de temes crítics

“Corporacions en comptes de temes crítics” va ser el títol d’una aportació de Tilmann Kleinjung, corresponsal de la Ràdio Bàvara, poc després de l’obertura de l’Expo. Va criticar el fet que, malgrat que tot gira entorn del tema de la nutrició, la trista realitat -la fam i la desnutrició- només es tracta al bastant modest pavelló del Vaticà. El Papa va anunciar la intenció del Vaticà d’utilitzar l’Expo com una oportunitat per donar veu a les persones que pateixen de fam – un esforç aparentment sense esperança tenint en compte la dominació i l’autodemostració opulenta dels gegants de l’alimentació d’aquest món. Coca Cola, Nestlé, McDonalds i altres empreses són allà a l’Expo creant un gran impacte. Per exemple, Coca Cola celebra el seu centè aniversari amb un pavelló gegant. Les ONG desaproven fortament el fet que el productor d’aliments Nestlé sigui el principal patrocinador del pavelló suís i que el fabricant de llavors i plaguicides Syngenta financi la presència de la ciutat de Basilea.

La Carta de Milà – un experiment

L’anomenada Carta de Milà que, entre altres coses, s’ocupa del dret a l’alimentació i a l’aigua potable i de la sostenibilitat a la producció, va ser elaborada pel govern italià, en col·laboració amb l’Expo, i el 16 d’octubre es presentarà en les Nacions Unides. Els temes tractats a la Carta són la fam i la desnutrició, el desaprofitament del menjar i l’explotació de terres, boscos i mars. La llarga llista de demandes de la Carta de Milà inclou l’ús acurat dels recursos, la responsabilitat de tots els actors al llarg de la cadena de valor, el dret dels sistemes agrícoles tradicionals a continuar amb els seus mètodes de producció, l’ajuda als petits agricultors, el manteniment de les tradicions quant a la nutrició i el dret dels consumidors a tenir accés a la informació sobre quines substàncies contenen els seus aliments. Assegurar-se que l’extensa població mundial sigui alimentada alhora que els recursos es conserven per a futures generacions, es descriu com un dels majors desafiaments a què la humanitat s’enfronta avui en dia.

L’ecològic pot alimentar al planeta

150824 ExpoMilan4.jpg 1878336148

Organic can feed the Planet – Action network (L’ecològic pot alimentar al planeta) és el nom de l’acció internacional en xarxa que es va crear per a l’ocasió de l’Expo. Llançada per l’associació ecològica italiana FederBio, la iniciativa és recolzada per l’organització mundial que agrupa a IFOAM Organics International, IFOAM-EU i IFOAM- AgriBioMediterraneo, ISOFAR (Societat Internacional d’Investigació d’Agricultura Ecològica), a l’organització Vandana Shiva per a la biodiversitat i llavors ecològiques, a Navdanya Internacional i a diverses altres iniciatives ecològiques. L’objectiu és centrar el debat sobre l’alimentació del món des de la perspectiva del moviment ecològic. El 16 de maig de 2015 es va posar en marxa Organic can feed the Planet. L’aliança considera la Carta de Milà com “una oportunitat única de tot el moviment ecològic i biodinàmic per ocupar un paper destacat en els debats sobre aquestes qüestions”. Faran evident, junt amb actors del moviment ecològic i organitzacions, empreses i ciutadans, que la seva aspiració és representar i compartir amb els altres una visió del futur en què l’agricultura ecològica i els models ecològics exerceixen un paper principal.

Altres activitats del moviment ecològic internacional

El segon dia de l’Expo l’atenció es va dirigir per primera vegada cap al moviment ecològic quan Vandana Shiva va presentar el manifest Terra Viva. Aquesta declaració, elaborada perNavdanya International i Shiva, demana un nou pacte social, econòmic i agrícola per a la protecció dels sòls. Una vegada més, Vandana Shiva argumenta poderosament a favor de l’agricultura ecològica i reclama l’adopció de mètodes ecològics a fi de crear un sistema econòmic de circuit tancat orientat cap al futur.

Dues setmanes més tard, en qualitat d’ambaixadora de l’Expo, va ser una de les que van inaugurar oficialment el Parc de la Biodiversitat i va participar en la conferència del Fòrum Internacional Ecològic. La fira de mostres Bologna Fiere, que organitza la fira Sana tots els anys, és sòcia de l’Expo 2015 i ha organitzat els 8500 m² del parc i dos grans pavellons. Aquí, l’atenció se centra en la biodiversitat i l’agricultura ecològica. En un pavelló extra, organitzat per l’empresa ecològica Alce Nero, es troba el supermercat ecològic NaturaSi i la restauració ecològica

Durant l’Organic Week, del 3 al 5 de setembre, els diferents socis cooperatius han planificat diverses activitats. Al Parc de la Biodiversitat es durà a terme un congrés amb un programa elaborat per IFOAM – Organics Internacional. El muntarà la fira de mostres italiana de Bolonya Fiere, així com NürnbergMesse, organitzadora de BioFach i Vivaness. En l'”Organic Weekllauri feeding the world“, l’Any Internacional dels Terres de les Nacions Unides i el futur de l’economia de l’alimentació ecològica estaran en el programa sota l’epígraf d’Organic 3.0. El manifest “Organic can feed the Planet ” serà presentat al públic durant l’Organic Week.

L’Institut Suís d’Investigació d’Agricultura Ecològica (FiBL) està animant el públic a assistir a un simposi el 4 de setembre al pavelló suís de l’Expo: Com alimentar a una ciutat – perspectives, tecnologies, impressions (How to feed a city – visions, technologies, emotions ). Tractarà sobre les perspectives per alimentar les persones que viuen a les ciutats. Quines solucions ofereix la tecnologia per a l’alimentació d’una societat cada vegada més urbanitzada? A quins reptes ens enfrontem mentre desenvolupem una política urbana alimentària? Els dos oradors principals – Carolyn Steel (autora del llibre “Hungry City“) i Maximilian Lössl (Asociation for Vertical Farming) – presentaran les seves idees. El debat se centrarà a les ciutats de Basilea i Rotterdam. A més, aquest simposi es troba en el marc de l’elaboració del Pacte Polític per a l’Alimentació Urbana – una iniciativa de la ciutat de Milà. (Programa)

Pavelló Slow Food – itinerari educatiu de la biodiversitat

Slow Food

El lema de l’Expo també es relaciona amb el moviment Slow Food, que té les seves arrels a Itàlia. Carlo Petrini, fundador i president internacional de l’Associació Slow Food (activa en 158 països), descriu l’assistència a l’Expo com una oportunitat de creació de xarxes amb altres organitzacions internacionals que advoquen per “la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la protecció de la biodiversitat i l’agricultura ecològica”. Espera que la “Expo 2015 no sigui només una fira per als consumidors, sinó també una fira que ofereixi a agricultors, pescadors, pastors i productors artesanals l’oportunitat de discutir junts el paper polític de l’alimentació. Són els productors del nostre pa de cada dia i mereixen ser en el centre de l’esdeveniment”.

L’àrea de Slow Food (3.500 m²) ha estat dissenyada tenint en compte la sostenibilitat: els tres pavellons, construïts íntegrament amb fusta, es recolliran després de l’Expo i podran ser utilitzats de nou. Aquest espai pretén, primer, ser un punt on es congregui tot el món que s’identifica amb la filosofia Slow Food i, segon, ser una exposició amb fotos, videos i jocs interactius que il·lustrin els visitants sobre els problemes que el sistema alimentari està experimentant. Tanmateix, alhora, es crida l’atenció sobre moltes solucions positives i pràctiques que qualsevol consumidor pot posar en pràctica. La biodiversitat i la varietat dels aliments es presenten en una àrea diferent. L’exposició de Slow Food es completa amb el Teatre del Gust, amb tallers, conferències, exposicions, reunions de captació de dades dels productors i un hort sostenible que representa un dels principals projectes de Slow Food – la protecció de l’alimentació local i de les llavors locals amb l’objecte de la sobirania alimentària sostenible.

Traducció: Generalitat de Catalunya – PAE
Font:
 Organic-Market.Info