Botigues Molsa 24/11/2015
Inauguració Molsa Sagrada Família, al carrer Padilla 264.

Molsa obre una nova botiga aquest dissabte dia 28 de novembre a les 19 h a Barcelona, al Carrer Padilla 264 (entre els carrers Provença i Roselló).

Més informació a www.molsa.bio, sagradafamilia@molsa.bio o al 93 347 93 99.