European Patent Office again grants patent on melons: “One single mutation is sufficient to patent a whole vegetable garden” / La Oficina Europea de Patentes vuelve a otorgar patentes sobre melones:

IFOAM EU 21/01/2016
L’Oficina Europea de Patents revoca la patent de Monsanto sobre els melons.

Avui, l’Oficina Europea de Patents (EPO) ha revocat per raons tècniques una patent propietat de Monsanto sobre els melons. Durant anys, l’OEP va utilitzar una interpretació esbiaixada de la legislació de la UE en concedir patents per a diverses varietats de plantes i animals.

D’acord amb la coalició No Patents on Seeds (No a les patents sobre Llavors), al voltant de 1.400 sol·licituds de patents en la millora convencional estan pendents en l’OEP, amb al voltant de 180 ja concedides des del 2000. IFOAM UE insta a la Comissió a emetre amb urgència una interpretació jurídica aclarint que les varietats de plantes i els processos biològics s’exclouen de la patentabilitat.

“Les patents sobre varietats de plantes impedeixen la circulació dels recursos genètics, dificulten la innovació i fomenten la biopirateria”, declara Eric Gall, director de Política d’IFOAM EU. “Aquestes priven als agricultors del seu dret a guardar llavors i criar les seves pròpies varietats, i estan prohibides per la legislació europea. La Comissió no pot ignorar el problema per més temps i s’ha d’aclarir amb urgència que les varietats de plantes i animals, i els procediments biològics essencials, no poden ser patentats a la Unió Europea.”

El Parlament Europeu va adoptar una resolució el 17 de desembre de 2015, demanant a la Comissió que aclareixi l’abast i la interpretació de la Directiva 1998/44 sobre la “protecció jurídica de la invenció biotecnològica” com una qüestió d’urgència. Els holandesos també han fet aquest aclariment una prioritat de la seva Presidència de la UE i la qüestió està disposada per a ser discutida tant en les reunions d’Agricultura com a les del Consell de Competitivitat al febrer.

“La patent de Monsanto sobre els melons es va basar en procediments essencialment biològics per a la cria i va reclamar varietats vegetals. Aquesta va ser una clara violació del dret de patent europea”, va dir Christoph Then de la coalició internacional No Patents on Seeds que van organitzar l’oposició a la patent. “És un gran èxit que la patent hagi estat revocada. No obstant això, el problema general no es pot resoldre simplement per les ONG presentant la seva oposició a l’OEP. Els polítics han de assegurar-se que les lleis s’apliquin correctament i que les prohibicions no siguin ignorades“.

Font: IFOAM EU – www.ifoam-eu.org
Traducció: Bio Eco Actual