CCPAE 25/01/2016
La previsió anual d’auditories d’inspeccions torna a créixer per sobre del 10%.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica realitza una previsió anual de les auditories d’inspecció que s’efectuaran als operadors inscrits al registre de la producció ecològica a Catalunya. Durant 2016, es portaran a terme un total de 3.033 inspeccions de seguiment de la certificació, un 11,26% més que a la previsió de l’any 2015, que era de 2.726 auditories.

A aquestes xifres se li sumaran al llarg de l’exercici altres tipus d’inspeccions que s’hauran de programar, ja sigui per nova inscripció o ampliacions, per visites aleatòries o dirigides, o per a les acreditacions específiques de Delinat i Biosuïsse (mercat suís) o Brasil.

A totes les comarques, menys a cinc, pugen les inspeccions planificades. Tan sols a una es manté, i a quatre baixen.

Alt Penedès (amb 321), Segrià (192) i Garrigues (179) són les comarques amb més concentració d’inspecció de seguiment. Per contra, Garraf (16) i Val d’Aran (12) són les que menys visites tenen programades.

El CCPAE realitza com a mínim una auditoria d’inspecció anual a cada operador inscrit al registre, per a verificar que compleixen la normativa europea i poden mantenir la certificació, ja siguin empresa agrària productora, elaboradora, comercialitzador majorista o minorista o importador/exportor de productes agroalimentaris sota les indicacions protegides de la producció ecològica.

El Consell, per altra banda, també realitza un procés d’autorització per a cada tipus de producte i el seu etiquetatge per a què pugui ser comercialitzat per l’inscrit amb totes les garanties de la producció ecològica per a les persones consumidores.

El CCPAE ja està elaborant les estadístiques del sector corresponents a l’any 2015, que seran presentades previsiblement durant aquest primer trimestre de l’any.