Depana 26/01/2016
LiBERA! i DEPANA denuncien al zoo de Barcelona davant la Generalitat per sacrificar animals sans recent nascuts.

LiBERA! i DEPANA han denunciat davant la Generalitat de Catalunya al zoo de Barcelona per considerar que es va donar mort intencionada i injustificada a un exemplar d’antílop asiàtic recent nascut (pertanyent a l’espècie Boselaphus tragocamelus), vulnerant així la Llei de parcs zoològics (31/2003).

Els fets van passar a principis de desembre, i el zoo de Barcelona va justificar la mort de l’animal per manca d’espai i de medis a les instal·lacions, una pràctica, segons els denunciants, estesa en els zoos del món i coneguda com a “culling”.

El “culling”, o eliminació d’animals d’una població mitjançant el sacrifici humanitari en els parcs zoològics, està recollida com a “forma de gestió apropiada” per les mateixes entitats de caràcter mundial i europeu a les quals pertany el zoo de Barcelona: la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) i l’ EAZA (European Association of Zoos and Aquariums). Però segons aquestes associacions, el sacrifici d’animals en els parcs zoològics per motius de gestió vulnera greument la Llei 31/2003, de 27 d’octubre, que es va dictar amb l’objecte d’ “Assegurar la protecció de la fauna silvestre” i “Contribuir a la conservació de la biodiversitat”, dos propòsits que segons la pròpia denúncia s’estarien incomplint en aquest cas.

Arran d’aquests fets, LiBERA! i DEPANA demanen que es determini la responsabilitat del parc zoològic de Barcelona, una responsabilitat que Anna Mulà, advocada responsable de la denúncia, considera “una falta de rigor científic i de bones pràctiques, doncs som davant d’uns fets injustificables legalment“, conductes que constitueixen una infracció greu del article 13.4c) de l’ esmentada llei, consistent en “Donar mort de manera intencionada als animals del parc zoològic o l’eliminació de les seves restes intencionadament sense causa justificada”.

Nou paradigma per als parcs zoològics: ZOOXXI

ZOOXXI és una proposta impulsada internacionalment a Barcelona el maig de 2015, projecte que, a més, va rebre la simpatia de la gran majoria de grups polítics amb presència a l’Ajuntament de Barcelona, a excepció de PP i Ciutadans. Recentment, l’alcaldessa Ada Colau, en una entrevista per a un mitjà de comunicació català, va manifestar també la seva sintonia amb el projecte ZOOXXI de la Fundació Franz Weber i LiBERA!

Leonardo Anselmi, portaveu de la campanya internacional ZOOXXI, explica que “el culling és una de les moltes pràctiques repugnants en els zoològics per ser habitual, per ser metòdica, per ser estesa i tolerada majoritàriament en gairebé tots els zoos del món i, en especial, per rebre el suport de les grans associacions de zoos i aquaris, la qual cosa demostra que aquestes organitzacions també estan molt allunyades del mínim acceptable per la moral de la nostra època i de la nostra gent”. Anselmi recalca que “el projecte ZOOXXI preveu posar un fre taxatiu a aquestes matances tan comuns com aberrants en els zoos, i adverteix que els decàlegs de bones pràctiques proposats per altres institucions no es refereixen especialment al tema i haurien de fer-ho sense matisos“.

Davant d’aquesta situació, considerada per Anselmi “moralment insostenible i científicament indefensable, involucrant a milers d’animals en la majoria de zoològics del món, afegeix: “aquest és el paradigma del zoo actual, promogut per les seves pròpies associacions internacionals que estan formades por ells mateixos: una lògica utilitarista, mercantilista, cosificadora i cruel. La nostra proposta ZOOXXI és renovadora i pretén donar un altre rumb al zoo de Barcelona, perquè ja s’ha acabat l’època dels petits canvis, avui el repte és afrontar un canvi d’època“.

Així mateix, Marta Gumà, presidenta de DEPANA afirma que “el “Culling” a més d’indefensable és una clara mostra de fracàs en la gestió d’un zoo. DEPANA, amb una llarga trajectòria en l’estudi, conservació i defensa de la natura, insta a l’Ajuntament de Barcelona sobre la necessitat de prendre mesures urgents sobre la nefasta gestió del Zoo de Barcelona“.