El Ayuntamiento de Madrid dejara de utilizar forma progresiva el glifosato

Ecologistes en Acció 10/03/2016
L’Ajuntament de Madrid deixarà d’utilitzar forma progressiva el glifosat.

L’Ajuntament de Madrid ha fet pública la seva decisió de deixar d’utilitzar, de forma progressiva, l’herbicida glifosat per eliminar les herbes en parcs i jardins públics.

El passat mes de gener, Ecologistes en Acció va sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient i als quatre grups municipals que recolzessin una moció en aquest sentit. L’organització valora molt positivament aquesta decisió i espera que compti amb el suport de tots els grups polítics.

En una nota feta pública per l’Ajuntament de Madrid, l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat confirma que substituirà l’herbicida glifosat per al control d’herbes en parcs i jardins públics per altres procediments menys lesius de forma gradual.

L’Agència per a la Investigació sobre el Càncer de l’Organització Mundial per a la Salut va incloure, al març de 2015, el glifosat en la seva llista negra de substàncies, en declarar-probable carcinogen per humans. A més, l’ús del glifosat i de la resta d’herbicides de síntesi ve regulat pel Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, que preveu la aplicació del principi de cautela limitant o prohibint el seu ús en zones o circumstàncies específiques, que inclouen els espais utilitzats pel públic com parcs, jardins públics, recintes escolars o sanitaris.

L’Ajuntament de Madrid ha decidit aplicar el principi de prevenció, i deixar d’utilitzar aquest herbicida progressivament. Així, se suma a una llista de municipis lliures de glifosat, entre els quals es troben grans ciutats com Barcelona o Saragossa.

Ecologistes en Acció felicita a l’Ajuntament de Madrid per aquesta decisió i espera que sigui efectiva el més ràpidament possible, així com que sigui recolzada pels diferents grups municipals (Socialista, Popular i Ciutadans).

Segons l’informe de Madrid Salut: “si bé en el moment actual la seva utilització està permesa a nivell europeu, les últimes consideracions al respecte de la seva probable efecte cancerigen, s’avoca a la consideració del” principi de prevenció “pel que des de Madrid Salut es manté el criteri d’evitar la utilització de productes fitosanitaris que continguin glifosfatos en el municipi de Madrid, fins que no s’aclareixi el debat científic a l’efecte“.

Veure nota Ajuntament de Madrid