vaca lechera

ANDA 25/03/2016
Més del 80% dels espanyols creu que els animals haurien d’estar més protegits.

El recentment publicat Eurobaròmetre sobre el Benestar Animal demostra de manera concloent que una aclaparadora majoria dels ciutadans de la UE es mostren a favor que les institucions europees s’involucrin més en la protecció dels animals.

Feia gairebé una dècada que no es duia a terme un estudi similar i això ha estat possible gràcies a la sol·licitud que Eurogroup for Animals, organització de la qual ANDA forma part, va fer el 2015 al Comissionat per a la Salut i Seguretat Alimentària, Vitenis Andriukaitis, perquè es realitzés una nova enquesta entre els ciutadans europeus que llancés dades actualitzades.

L’Eurobaròmetre mostra que a més del 80% els agradaria que es optimitzessin les condicions de vida dels animals de granja mentre que gairebé tres quartes parts creuen que el benestar dels animals domèstics podria millorar, xifra que augmenta fins al 84 per cent entre els consumidors espanyols. Pel que fa al nivell de protecció que reben els animals de companyia, el 86 per cent dels espanyols creu que és insuficient.

Així mateix nou de cada deu persones pensen que les importacions de productes d’origen animal han de respectar els mateixos estàndards de benestar que s’apliquen a l’eurozona, de manera que la Unió Europea hauria de promoure una major consciència per garantir unes condicions adequades als animals no només entre les seves fronteres sinó també a nivell internacional. Trobem un percentatge idèntic a nivell nacional.

Més del 70 per cent dels espanyols voldria tenir més informació sobre la forma en què són criats els animals de granja i gairebé el 100% dels enquestats creuen que els productes d’origen animal importats haurien de respectar els mateixos estàndards de benestar animal que a la UE.

D’altra banda, l’enquesta revela que els europeus cada vegada estan més preocupats per les condicions de vida dels animals els productes consumeixen: gairebé un 60% busca etiquetes de benestar animal en fer les seves compres i estan disposats a pagar una prima per articles que així ho garanteixin, un 50% més en el cas d’Espanya, tot i la conjuntura econòmica desfavorable.

Alberto Díez, director d’ANDA assegura que la preocupació pel benestar dels animals és “un principi comú dels europeus, no hi ha dubte d’això. Ha arribat el moment que la Comissió reaccioni, prengui nota de les opinions dels ciutadans, i comenci a prendre les decisions que moltes organitzacions portem temps reclamant. Esperem que els resultats de l’Eurobaròmetre convencin al Col·legi de Comissaris a l’hora de formular una nova estratègia més ambiciosa de benestar animal de cara al període 2016-2020, de conformitat amb la Resolució del Parlament Europeu del passat mes de desembre “.

“Ens trobem en un moment”, continua Díez, “en el qual la majoria de l’electorat europeu se sent allunyat de les maquinacions de Brussel·les. Aquesta és una oportunitat perquè la Comissió dugui a terme un seguit d’accions en una àrea que ressona en els cors de tantes persones. els ciutadans volen una Europa que es preocupi pels animals. Ara hem de seguir endavant i construir-la”.

Descarrega l’Eurobaròmetre aquí