La meitat de la població catalana consumeix productes ecològics, tot i que amb una freqüència molt diferenciada. Un 37% ho fa més d’un cop al mes, el 25% amb una freqüència setmanal i un 5% consumeix productes ecològics cada dia. El nombre de consumidors augmenta, però l’increment del consum respon sobre tot a la fidelització d’aquelles persones que ja són consumidores i que intensifiquen la compra de productes ecològics.

Imatge: Presentació avui de les Estadístiques de la producció agrària ecològica de Catalunya 2015

De fet, els compradors de productes ecològics ja destinen, de mitjana, gairebé una tercera part del seu pressupost en aquest tipus d’alimentació.

Aquestes són algunes de les principals conclusions derivades del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2015, que arriba ja a la seva cinquena edició, i que ha estat presentat, avui a Barcelona, amb la participació de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i la subdirectora general d’Agricultura, Neus Ferrete.

Un altre dels aspectes més destacats del baròmetre és que l’origen local del producte ecològic és un factor cada vegada més valorat i demanat. El 47% dels compradors habituals d’aliments ecològics si no troben un producte ecològic d’origen català, prefereixen comprar-lo d’origen català no ecològic abans que ecològic procedent d’un altre lloc. Crida l’atenció que el 61% de les persones que coneixen els productes ecològics, creuen erròniament que aquests són sempre aliments de temporada i venuts a prop d’on es produeixen. Aquest fet indica la importància que té la proximitat entre els consumidors ecològics.

La introducció d’aliments ecològics als menjadors escolars és una qüestió important i que cal promoure, ja que compta amb el vistiplau de gran part de la ciutadania, com es pot comprovar amb els resultats d’aquest estudi (88% considera positiu que s’ofereixi aquest tipus d’alimentació als menjadors escolars).

El 72% dels pares/mares amb fills/es que utilitzen el menjador estan disposats a pagar més perquè aquests consumeixin aliments ecològics a l’escola (el 2012 eren un 60%). De fet, estan disposats a pagar un 34% més (un 20% el 2012).

Com en totes les edicions que s’ha fet d’aquest estudi, la principal raó per comprar aliments ecològics, amb diferència, sempre és la salut. Pràcticament la totalitat dels compradors d’aquest tipus de productes assumeix que hi ha un sobrepreu. Segons el tipus de productes, els consumidors creuen que paguen entre un 20 i un 47% més pels productes ecològics. Destaca sobretot el sobrepreu del vi (47,7%) i dels ous (37,4%).

Els aliments ecològics més consumits són la verdura/llegums (73%), la fruita  (70%), i els ous (63%). Seguidament venen la llet i els derivats làctics (60%), la carn (43%), el pa, cereals i pasta (40%) i l’oli ecològic (27%).

El principal lloc de compra són les botigues especialitzades en productes ecològics (46%) tot i que aquesta opció cada vegada és menys freqüent, possiblement a l’augment del consum, que creix més en altres llocs, com els comerços de barri o artesans. Com a tret característic, aquest tipus de productes també arriben directament a domicili, a través de caixes setmanals de productes variats, que a vegades provenen directament dels propis productors.

El Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2015, ha estat elaborat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a través de l’empresa TNS Demoscopia, i té com a objectiu quantificar i qualificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels consumidors catalans i mesurar la seva evolució. Aquesta és la cinquena onada del Baròmetre, després de les realitzades els anys 2008,2009,2010 i 2012.

Nou Programa de Foment

Durant la presentació, la consellera Serret ha explicat que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està elaborant un nou Programa de Foment de les Produccions Agroalimentàries Ecològiques que estableix i desenvolupa estratègies que equilibrin la producció amb les demandes internes i externes dels mercats. El Programa incorpora les eines que han de servir per connectar les oportunitats dels nostres productors amb les necessitats i el comportament del mercat de consum.

L’objectiu és donar suport a la promoció comercial d’aquelles produccions ecològiques que ja tenen ara una gran potencial, com el sector del vi, i estimular les produccions ecològiques que són deficitàries, atesa la demanda dels consumidors, com ara la fruita, la llet o els cereals, en les quals hi ha una forta dependència dels productes procedents de fora de Catalunya.

Un altre dels aspectes que contemplarà aquest programa és la possibilitat d’acreditar la venda de proximitat dels productes ecològics.

D’altra banda, la consellera també s’ha referit a la quarta edició de la Setmana Bio, que se celebrarà del 20 al 29 de maig de 2016. Es tracta d’una iniciativa que agrupa tot d’actuacions encaminades a promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològica

Un 10,65% més d’operadors dedicats a la producció, l’elaboració, importació i comercialització de productes ecològics

Durant la presentació de les dades de producció ecològica a Catalunya corresponents a l’any 2015, a càrrec del president del Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, s’ha explicat que ha incrementat un 10,65% el nombre d’operadors dedicats a la producció, l’elaboració, importació i comercialització de productes ecològics.

operadors catalunya ccpae

Pel que fa a la superfície inscrita, és de 142.024 hectàrees (120.865 hectàrees l’any 2014) i els creixements més importants respecte de l’any passat s’han centrat en el cultiu de vinya, que arriba a les 11.706 hectàrees (un 23,60% més), i de fruiters (un 30,62% més).

Pel que fa a la ramaderia, hi ha hagut un lleu creixement del 2,59%. Han augmentat el vaquí de carn (3,40%) i el cabrum de llet (60%). Destaca que ja hi ha dos productors ecològics dedicats a la cunicultura i un productor dedicat a la helicicultura.

D’altra banda, les activitats agroindustrials han crescut un 18,24% de mitjana. Destaca l’augment d’activitats de comercialització i /o distribució, la transformació de producció hortofrutícoles, i la manipulació, elaboració i envasament de fruits secs.

El president del CCPAE Daniel Valls, també ha ressaltat durant la seva intervenció que Catalunya és capdavantera en la producció d’aliments ecològics.

Finalment, el creixement de les facturacions de l’exercici de 2014 respecte de l’any anterior va ser del 39%, i el volum de facturació de les empreses ecològiques catalanes va arribar als 291 milions d’euros. Els operadors elaboradors representen el 84,22% d’aquesta xifra.

Més informació:

Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2015

Presentació CCPAE: Estadístiques de la producció agrària ecològica de Catalunya 2015