Eco Portal 16/06/2016
6 Preguntes per Monsanto a l’Haia.

Potser Monsanto no sigui la companyia més gran del món, ni la pitjor. No obstant això, el gegant de la biotecnologia de St Louis, Missouri, s’ha convertit en l’emblema de tot el que està malament amb el nostre sistema d’alimentació industrial i el sistema agrícola.

Amb 21.000 empleats a 66 països i gairebé 1.000 milions d’euros en ingressos, Monsanto és un pes pesat en la indústria de la biotecnologia. El acaparador i monopolista de les llavors del món és la font d’almenys un terç de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle antropogènics, i és en gran part responsable de la pèrdua de sòls, aigua i biodiversitat. Sense deixar de banda la marginació i de vegades el terror que la companyia provoca en milions de petits agricultors.

Des de principis del segle 20, Monsanto ha comercialitzat productes altament tòxics que han contaminat el medi ambient i emmalaltit de manera permanent o fins i tot matat milers de persones a tot el món. Els més tòxics dels seus productes inclouen:

PCB: un dels 12 contaminants orgànics persistents que afecten la fertilitat humana i animal.

2,4,5 T (2,4-D): un component de l’Agent Taronja que conté dioxina i que va ser utilitzat per l’exèrcit d’Estats Units durant la guerra de Vietnam. Segueix sent una de les principals causes de defectes de naixement i càncers

Lasso: un herbicida prohibit a Europa

Roundup: l’herbicida més utilitzat al món, és la causa d’una de les tragèdies més grans de salut i ambient en la història moderna. Aquest herbicida altament tòxic, es ruixa en els cultius transgènics inclosa la soja i el blat de moro per a l’alimentació animal o per a la producció de biocombustibles, ja ha estat recentment classificat com un probable carcinogen humà per l’Organització Mundial de la Salut.

En una rara excepció, Monsanto s’ha sol·licitat a Monsanto pagar 3 milions d’euros per compensar les víctimes d’intoxicació per un dels seus tòxics. A vegades l’empresa negocia i arriba a acords fora de la cort, per evitar haver d’admetre qualsevol “mala conducta”.

Però en la seva major part, gràcies a la poderosa influència de la multinacional sobre els polítics d’Estats Units i el món, Monsanto ha estat capaç d’enverinar amb total impunitat.

És hora que els ciudadanxs del món lluitin i resisteixin. El 15 i 16 d’octubre a La Haia, Holanda, la Ciutat Internacional de la Pau i la Justícia, un panell de distingits jutges internacionals escoltarà el testimoni de testimonis que han estat afectats i danyats per Monsanto, degudament representats per advocats legítims.

En la seva preparació per al tribunal ciutadà, i durant el testimoni, els jutges de tenir en compte sis preguntes que són rellevants no només en relació amb Monsanto, sinó amb totes les empreses involucrades en modelar el futur de l’agricultura. Les sis preguntes són:

1. Dret a un medi ambient sa: ¿va violar l’empresa Monsanto, per les seves activitats, el dret a un medi ambient segur, net, sa i sostenible, com es reconeix en el dret internacional dels drets humans, tenint en compte les responsabilitats imposades a les empreses per part dels Principis Rectors d’empreses i Drets Humans, segons l’aprovat pel Consell de Drets Humans en la seva resolució 17/04 de 16 de juny de 2011?

2. Dret a l’alimentació: L’empresa Monsanto va violar, per les seves activitats, el dret a l’alimentació, com es reconeix en l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i en els articles 24.2 i 27.3 de la Convenció sobre els drets del nen, i en els articles 25 (f) i 28.1 de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, tenint en compte les responsabilitats imposades a les empreses pels Principis Rectors sobre empreses i drets Humans, com aprovat pel Consell de Drets Humans en la seva resolució 17/04 del 16 de juny de 2011?

3. Dret a la salut: L’empresa Monsanto va violar, per les seves activitats, el dret al nivell més alt possible de salut, tal com es reconeix en l’article 12 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, o el dret del infant a gaudir del més alt nivell possible de salut, explícit en l’article 24 de la Convenció sobre els Drets del nen, tenint en compte les responsabilitats imposades a les empreses per part dels Principis Rectors sobre empreses i Drets Humans, segons l’aprovat per el Consell de Drets Humans a la Resolució 17/4 del 16 de juny 2011?

4. La llibertat d’expressió i la investigació acadèmica: ¿L’empresa Monsanto viola la llibertat indispensable per a la investigació científica, garantit per l’article 15 (3) del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, així com la llibertat de pensament i d’expressió garantits a l’article 19 del Pacte Internacional de drets Civils i Polítics, tenint en compte les responsabilitats imposades a les empreses per part dels Principis Rectors d’empreses i drets humans, segons l’aprovat pel Consell de drets humans en la seva resolució 17 / 4 del 16 de juny de 2011?

5. Complicitat en crims de guerra: És l’empresa Monsanto còmplice en l’execució d’un crim de guerra, tal com es defineix a l’article 8 (2) de la Cort Penal Internacional, en proporcionar materials per a l’Exèrcit dels Estats Units en el marc de l’operació “Ranch Hand” llançat a Vietnam en 1962?

6. Ecocidi: Podrien les activitats passades i presents de Monsanto constituir un delicte d’ecocidi, entès com la generació de danys greus o destrucció del medi ambient, alterant de manera significativa i duradora dels béns comuns o serveis dels ecosistemes dels que certs grups humans depenen?

Les i els jutges del tribunal ciutadà no tenen la facultat d’adoptar decisions vinculants. Però van a emetre opinions que proporcionaran a les víctimes i els seus assessors legals d’arguments i fonaments legals per a futures demandes en contra de Monsanto en la seva jurisdicció nacional.

Al llarg de la història, els tribunals ciutadans han estat un instrument eficaç per a ressaltar la necessitat de canviar la llei internacional, de manera que les víctimes de les empreses transnacionals tinguin un mitjà per a la reparació del dany. S’aconsegueix més èxit quan són capaços d’atreure l’atenció dels mitjans de comunicació, i quan estan recolzats i recolzats per milions de ciudadans a tot el món.

– Si vols donar suport al Tribunal Internacional contra Monsanto i seguir el seu progrés, firma aquí. (Les organotzacions també poden firmar aquí). 

– Per presentar el testimoni d’algun testimoni, reclamacions via correu electrònic: www.monsanto-tribunal.org També pots ajudar el tribunal financierament.

Més sobre el Tribunal Internacional de Monsanto

Font: Eco Portal – www.ecoportal.net