alvaro fairtrade

Álvaro Goicoechea, (Madrid, 1971).Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Actual Director General de Fairtrade Ibèrica, associació que vetlla i garanteix mitjançant el seu Segell imprès en l’embalatge d’un producte, que aquest producte compleix els criteris de Comerç Just. Des de 1997, Fairtrade Internacional dóna suport a petits productors i productores, així com a treballadors i treballadores en països en vies de desenvolupament.

Actualment Fairtrade International té xarxes de productors a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i més de 25 organitzacions locals que promouen la venda dels productes que compleixen amb els seus requisits per tot el món.

Bio Eco Actual
Quins són els pilars sobre els quals es basa Fairtrade – Comerç Just?

Álvaro Goicoechea
Tenim 4 pilars fonamentals de treball que abasten els àmbits del comerç, del social, del medi ambient:

1. Preu Mínim: garanteix que les cooperatives agrícoles reben un preu mínim, que protegeix als agricultors de la volatilitat del preu global.

2. Premium: són les primes que les organitzacions de productors reben per invertir en projectes comuns, com millores de l’equipament d’escoles, accés a atenció mèdica o millores en la qualitat de les tècniques agrícoles.

3. Autodeterminació: són els productors els que determinen les decisions sobre l’ús dels fons.

4. Representació: permet als productors participar en el procés de presa de decisions interna, disposen del 50% dels vots de l’Assemblea General de Fairtrade Internacional.

Explica’ns en què consisteix la certificació. Qui pot obtenir-la?

El Comerç Just és un sistema comercial solidari que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa.

Anem per parts:

– Un sistema comercial solidari: no és ni més ni menys que un sistema comercial organitzat, basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals.

– Que busca el desenvolupament i la lluita contra la pobresa: tots treballem de forma conjunta al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i assegurant els drets de productors i treballadors desfavorits al Sud.

Fairtrade és una Organització de certificació dels productes de Comerç Just que defensa la producció en condicions de treball dignes i comprada a un preu just que doni suport al desenvolupament sostenible dels productors. En tots aquests anys la certificació Fairtrade ha demostrat ser una eina realment eficaç en la lluita contra la pobresa i impulsor del motor de canvi del consum mitjançant un Segell, imprès en el producte, garantint que aquest producte compleix els criteris de Comerç Just.

Totes les empreses que entren en la cadena de valor dels productes Fairtrade han de donar-se d’alta, registrar la seva activitat específica, certificar-se i ser auditades amb regularitat.

Com treballa Fairtrade?

Mitjançant un sistema democràtic de participació, tots els socis de Fairtrade International fixen uns estàndards Fairtrade que tenen validesa a nivell global. Tots els actors de la cadena de subministrament d’un determinat producte es sotmeten a auditories regulars per verificar el compliment de les exigències de les norma de certificació i que els ingressos addicionals arribin a les organitzacions de productors.

Els estàndards Fairtrade es basen en 4 Principis comuns:

1) Desenvolupament social

2) Desenvolupament econòmic

3) Desenvolupament mediambiental

4) Lluita contra el Treball forçós i treball infantil

Quin tipus de beneficis generen les vendes de producte Fairtrade?

El nostre objectiu últim és que els productors i treballadors de països del Sud puguin viure dignament de la seva feina i agafar  les regnes del seu futur en les seves pròpies mans.

En quina situació es troba el Comerç Just a Espanya?

Les vendes de productes Fairtrade a Espanya van superar els 28 milions de euros el 2015 amb un creixement del 11%. Sent encara petit pel que fa a la resta de països europeus, el nivell de coneixement del moviment de comerç just va en augment. Cada vegada són més les empreses, organitzacions i consumidors que aposten pels productes de comerç just. Entre tots, organitzacions, persones, companyies, organismes oficials, institucions i organitzacions de la societat civil, hem de treballar de la mà per enfortir el futur del Comerç Just.

Bio Eco Actual Novembre 2016