CCPAE 14/11/2016
Una tercera part de la transformació i la comercialització de productes bio es produeix a Catalunya.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) publica les estadístiques estatals de producció ecològica del 2015, que ofereixen una comparativa entre comunitats autònomes i províncies en indicadors molt variats dels sectors primari, secundari i terciari.

Catalunya concentra el 26,46% d’operadors elaboradors, el 37,95% d’importadors, el 34,72% d’exportadors i el 26,68% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l’Estat.

És la tercera comunitat en superfície ecològica, darrere d’Andalusia i Castella-La-Manxa, per davant d’Extremadura i Múrcia. Pel que fa a explotacions ramaderes compta amb un 10,49% del total estatal, sent la segona en importància, i aglutina el 16,89% de les activitats agroindustrials.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha publicat les estadístiques estatals de producció agrària ecològica corresponents al 2015. Les noves dades refermen la posició de predominància de Catalunya pel que fa al sector agroalimentari ecològic estatal.

Operadors

Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors, exportadors, majoristes i minoristes, Catalunya es va mantenir estable en la tercera posició l’any 2015, amb un total de 3.667 operadors (gairebé el 9,25% del total estatal), superada per Andalusia (13.495, 34,03%) i Castella-La-Manxa (7.443, 18,77%). Catalunya, però, lidera la taula en operadors elaboradors amb 924 operadors (26,46 del total estatal), seguida d’Andalusia (526, 15,06%) i Comunitat Valenciana (360, 10,31%); destaca primera en comercialitzadors amb un total de 321 operadors (26,68% del total estatal), seguida d’Astúries (160, 13,3%) i Andalusia (146, 12,14%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 63 operadors (37,95% del total estatal), pels 41 (24,7%) d’Andalusia o els 37 (22,29%) de Comunitat Valenciana.

Superfície i cultius

L’any 2015, Catalunya va tancar-lo amb 142.022 Ha dedicades a l’agricultura ecològica (7,22% del total estatal), repetint la tercera posició després d’Andalusia (1.011.094 Ha, 51,36%) i Castella-La-Manxa (365.567 Ha, 18,57%).

Per cultius, Catalunya destaca com primera en cultius farratgers (6.367Ha), segona en el conreu de la vinya (11.706Ha), i tercera en fruiters (616Ha). A més, es troba segona en el rànquing de prats i pastures (84.145 Ha).

Explotacions ramaderes i caps de bestiar

L’any 2015, Catalunya, amb 792 explotacions ramaderes va experimentar en lleu decreixement de dos punts percentuals respecte l’any anterior (de 12,7% a 10,49% del total estatal), però es manté segona en el rànquing, després d’Andalusia (4.962 explotacions, 65,7%). Catalunya és primera comunitat en avicultura de carn (30 explotacions, 47,89% del total estatal), i segona en vaquí de carn (426, 12,4%), cabrum de carn (79, 13,96%) i equí (68, 14,91%).

Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya és primera en aus de corral (124.232 caps, 26,97%), i segona en bovins (34.607 caps, 18,66%) i en cabrum (8.527 caps, 12,28%). 2014, Catalunya va produir 937 tones de carn ecològica (3,25%), sent la quarta comunitat per darrere d’Andalusia, Extremadura i Castella-La-Manxa.

Indústria agroalimentària

Per segon any consecutiu, Catalunya es manté com la segona Comunitat Autònoma amb més activitats agroindustrials relacionades amb la producció vegetal (847 activitats) i la producció animal (162 activitats), comptant amb el 20% de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 23,4% de les activitats industrials, supera Catalunya.

Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l’elaboració de pa (114 activitats, 23,41%), fabricació de pinsos (16 activitats, 30,77%) i l’elaboració de productes carnis (105 activitats, 29,9%). Segona en l’elaboració de begudes (178 activitats, 18,37%), l’elaboració de productes lactis (25 activitats, 17,73%). I tercera en la transformació hortofrutícola (195 activitats, 10,92%), elaboració d’olis (84 activitats, 12,52%).

Estadístiques estatals

La superfície registrada a Espanya en el mètode de producció ecològica ha assolit la xifra de 1.968.570 hectàrees, el que suposa un increment del 18,4% respecte a 2014. D’elles, una mica més de la meitat corresponen a pastures permanents, el que suposa un important actiu per al desenvolupament de la ramaderia ecològica, que puja a 7.553 explotacions ramaderes, el triple que fa deu anys i amb un 24% d’increment respecte a l’any 2014.

Una cosa semblant ha passat amb els operadors (productors, elaboradors i comercialitzadors), que el 2015 han assolit els 37.870, mentre que el 2005 van ser 17.509.

Font: CCPAE – www.ccpae.org