FiBL 13/02/2017
2015, un altre any de rècord de l’agricultura ecològica mundial.

Les últimes dades globals sobre l’agricultura ecològica a tot el món seran presentades per l’Institut d’Investigació per a l’Agricultura Orgànica (FiBL) i IFOAM – Organics Internacional a la fira BioFach 2017, a Nuremberg. L’anuari estadístic ‘El Món de l’Agricultura Ecològica’ es presentarà el dimecres 15 de febrer de 2017, a les 16 hores.

50,9 milions d’hectàrees de terres agrícoles ecològiques – el mercat ecològic creix a més de 80 mil milions de dòlars.

La tendència positiva observada en els últims anys continua. La demanda del consumidor és cada vegada més gran, i es reflecteix en el creixement significatiu de l’11 per cent en el mercat dels Estats Units, el major de productes ecològics del món. Més agricultors cultiven ecològicament, més terra està certificat com ecològica, i 179 països ja informen de les activitats agrícoles orgànics (enfront els 172 de les dades anteriors), com es mostra en l’edició 2017 de l’estudi ‘El Món de l’Agricultura Ecològica’ (amb dades de finals de 2015), publicat per FIBL i IFOAM – Organics Internacional. L’enquesta compta amb el suport de la Secretaria d’Estat per a l’Economia (SEC), el Centre de Comerç Internacional (CCI), i la NürnbergMesse, els organitzadors de la fira BioFach.

El mercat ecològic mundial continua creixent a tot el món

L’empresa d’investigació de mercat Organic Monitor estima que el mercat mundial d’aliments orgànics va ascendir a 81.600.000 de dòlars el 2015 (uns 75 milions d’euros). Els Estats Units és el principal mercat amb 35,9 milions d’euros, seguit per Alemanya (8,6 milions d’euros), França (5,5 milions d’euros), i la Xina (4,7 milions d’euros). El 2015, la majoria dels principals mercats van mostrar taxes de creixement de dos dígits La major despesa per càpita va ser a Suïssa (262 euros), i Dinamarca té la quota de mercat de productes ecològics més alta (8,4 per cent del mercat total d’aliments).

Més de dos milions de productors

El 2015, es van registrar 2,4 milions de productors ecològics. Índia continua sent el país amb el major nombre de productors (585.200), seguit d’Etiòpia (203.602), i Mèxic (200.039).

Més de 50 milions d’hectàrees de terres de cultiu ecològic

Un total de 50,9 milions d’hectàrees van ser manejades ecològicament a la fi de 2015, el que representa un creixement de 6,5 milions d’hectàrees el 2014, el major creixement registrat. Austràlia és el país amb la major superfície agrícola ecològica (22,7 milions d’hectàrees), seguit d’Argentina (3,1 milions d’hectàrees), i els Estats Units d’Amèrica (2 milions d’hectàrees).

Quaranta-cinc per cent de la superfície agrícola ecològica global es troba a Oceania (22,8 milions d’hectàrees), seguida d’Europa (25 per cent; 12,7 milions d’hectàrees) i Amèrica Llatina (13 per cent; 6.700.000 d’hectàrees). El deu per cent o més de les terres de cultiu és ecològic en onze països.

Els països amb la major proporció de terra agrícola ecològica de les seves terres de cultiu totals són Liechtenstein (30,2 per cent), Àustria (21,3 per cent), i Suècia (16,9 per cent). En onze països el 10 per cent o més de totes les terres agrícoles és ecològic.

Gràfics + informació