CCPAE 13/02/2017
Catalunya, el gran clúster agroalimentari bio d’Espanya.

Article del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, publicat en anglès a l’edició especial BioFach 2017 del diari Bio Eco Actual.

Barcelona i Catalunya, a principis dels anys 90, van donar-se a conèixer amb la celebració dels Jocs Olímpics, que van obrir un camí d’oportunitats per a tot Catalunya, també per al sector agroalimentari de casa nostra. Paral·lelament, el sector ecològic va començar a obrir-se pas entre la gran industria agroalimentària. Avui dia, ningú discuteix que Barcelona, Catalunya són conegudes i reconegudes arreu d’Europa i del món, de la mateixa manera que els aliments ecològics catalans gaudeixen del prestigi d’una certificació exigent i de garantia com la del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Com en molts altres sectors productius, Catalunya és capdavantera en agroalimentació biològica a Espanya. Si bé el creixement general a Espanya està sent moderat els darrers anys, Catalunya continua protagonitzant augments importants que la situen al capdavant en cultius típicament mediterranis, com la vinya i l’olivera, i l’agroindústria transformadora i la comercialització. Catalunya compta amb el 27,2% d’operadors elaboradors, el 40,2% d’importadors, el 25,4% d’exportadors i el 28,2% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l’Estat. Concretant, Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l’elaboració de pa (43,5%), elaboració de begudes (20%), fabricació de pinsos (31,4%) i l’elaboració de productes carnis (29,8%). Segona en l’elaboració de productes lactis (16,5%). I tercera en la transformació hortofrutícola (14,4%), elaboració d’olis (11,9%).

Aquest creixement, impulsat pel sector i incentivat per l’administració, no s’entendria sense la certificació del CCPAE.  El Consell ofereix una certificació exigent, de màxima qualitat, tot promovent el consum d’aliments ecològics entre la ciutadania i explicant el mètode d’obtenció d’aquest tipus d’aliments i el seu sistema de control. Catalunya va apostar en el seu dia per un model públic pioner de control i certificació dels aliments ecològics, davant de la privatització del sistema de control a molts països europeus. Aquesta aposta conjunta de sector, administració i societat ha demostrat el seu èxit i s’ha guanyat la credibilitat al mercat. Ha permès treballar plegats amb el sector, amb l’acompanyament necessari de les institucions en forma d’ajuts, formació, investigació, difusió i promoció. I sense dubte, cal continuar en la mateixa línia d’exigència, per créixer, i per mantenir la confiança dels consumidors en els aliments ecològics certificats pel CCPAE.

Si bé Catalunya és considerat el gran clúster agroalimentari biològic d’Espanya, el seu consum intern també és dels més elevats de tot el país i té un gran potencial d’expansió. La implantació i la presència de productes ecològics en els canals minoristes especialitzats és molt forta a Catalunya. L’any 2014 a Espanya, entre un 25 i 30% de les vendes totals en aquests canals es va produir en la nostra comunitat autònoma. El consumidor català és el que més consumeix aliments ecològics de tot el país i també el que més demanda. Segons el darrer Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya, 2015), el consumidor de productes ecològics català es desdibuixa cada cop més, si bé encara el nivell d’alt d’estudis és un tret distintiu. Això significa que els aliments ecològics són comprats i consumits cada cop més pel conjunt de la població independentment del gènere, edat o l’ocupació, i el principal motiu de compra és la salut.

El consumidor català de productes ecològics està ben informat i reconeix i valora la certificació. Segons aquest Baròmetre, ni més ni menys que un 32,1% dels compradors habituals de la llar es declaren consumidors de productes ecològics, i hi destinen una despesa mitjana setmanal del 31,19% del total de la despesa alimentària. A data d’avui el principal lloc de compra continua sent la botiga especialitzada –amb un 45%– però la gran superfície guanya terreny i se situa com a segona prioritat amb el 35,2%. A més, cal considerar una dada molt interessant, l’expectativa de consum. Segons aquest estudi, un 77,2% manifesta la intenció de continuar consumint aliments ecològics de forma estable i un 15,9% dels consumidors actuals manifesten la intenció d’incrementar-ne el consum, especialment de carns, verdures, llegums i fruita.

Les estadístiques del CCPAE demostren que Catalunya té una gran capacitat exportadora de productes ecològics demandats pels països europeus i mercats com l’americà o el naixent xinès. Significatiu el 39% del producte ecològic català que té com a destí l’exportació a la Unió Europea o països tercers. Alhora, paradoxalment, les dades confirmen també el potencial del mercat intern: la demanda i el consum intern creixen any rere any i reclamen més oferta, ja sigui del país o provinent d’altres. Quina és la conclusió? Decidiu comercialitzar aliments ecològics elaborats a Catalunya o introduir els vostres productes en el mercat de consum català, estareu encertant en la vostra elecció.

Edició especial Bio Eco Actual a BioFach 2017