Álvaro Barrera Fernández, (Sevilla, 1977), llicenciat en Veterinària (Universitat de Còrdova); en Tecnologia dels Aliments (Universitat de Granada) i Alta Direcció, Gestió i Finances (Universitat d’Osuna). 

President de l’Associació ECOVALIA, organització sense ànim de lucre que promou la producció ecològica i el consum responsable, amb més d’un milió d’hectàrees associades a Europa.

Bio Eco Actual
En l’actualitat conviuen a Espanya cultius transgènics i ecològics. Quina és la teva impressió sobre la capacitat del Ministeri d’Agricultura per a protegir la producció ecològica?

Álvaro Barrera

Com sabem la producció ecològica està regulada i pot ser perfectament identificable en els mercats i zones de producció. D’aquesta mateixa manera, haurien de poder estar igualment identificables altre tipus de produccions. El consumidor final ha de tenir la informació per poder decidir.

D’altra banda, a vegades que les regulacions dels aliments ecològics no són iguals en les diferents comunitats autònomes, pel que és de màxim interès i vital importància el treball que es faci des de l’Administració Central per homogeneïtzar criteris.

És bona la garantia que ofereix la certificació ecològica a Espanya?

Crec que els sistemes de certificació ja sigui ecològica o d’una altra índole, només tenen sentit si aporten garantia al producte final. A dia d’avui, amb dades a la mà, hem de dir que la percepció d’aquesta garantia del producte ecològic existeix.

No hem d’oblidar que la certificació de terceres parts, dóna una claredat més gran al consumidor. Es tracta d’entitats supervisades per criteris i estàndards homòlegs per a tota la UE que avalen la competència tècnica dels organismes de control. En el cas d’Espanya, l’entitat d’acreditació és ENAC. Aquesta acreditació que reben els organismes de control afavoreix la garantia que percep el consumidor.

Per què una fruita o verdura ecològica conreada a Espanya és més barata a un comerç de Londres que a un de Madrid?

Simplement és un problema de volums de consum i distribució. A Espanya més del 99% de la població ha viscut al marge de la Producció Ecològica, això ha dificultat l’accés als mercats d’aquests productes.

No obstant això, aquesta situació està canviant. Les xarxes de consum directe productor-consumidor, els Ecomercats … són una de les característiques de la Producció Ecològica que segueixen enfortint el mercat intern. Però, a més, tampoc podem oblidar el tomb que el consum intern dirigit a un perfil menys alineat però sensible a aquests temes, està patint. Parlem d’un creixement de més de 450 milions d’euros en vendes d’aliments ecològics en els últims dos anys.

Quina motivació oferiu a l’agricultor tradicional per abraçar l’agricultura ecològica?

L’agricultor ecològic és totalment conscient que la seva producció ofereix a la societat en general un bé públic. De fet, així li ho sol·liciten els consumidors.

A més, ens trobem amb projectes empresarials que han vist com el “agro” ha afrontat la crisi econòmica, sent la producció ecològica un sistema d’avantguarda. D’aquí que les noves incorporacions i els relleus generacionals considerin a la Producció Ecològica una aposta clara.

De quin projecte de Ecovalia estàs més orgullós?

Som una entitat que ha complert 25 anys, en aquesta trajectòria han sorgit molts projectes pel camí, certificació, comunicació, formació, edició de materials didàctics, educació ambiental …. Hem anat evolucionant d’una entitat merament andalusa fins a una consolidació en el territori nacional. Gràcies al nostre treball, ens sentim reconeguts a nivell internacional. Per això, és difícil destacar un sol projecte. Tanmateix, ens agradaria subratllar el que està per venir. En aquests moments, estem immersos en el canvi de model productiu per a l’horitzó 2030, d’aquí que ens haguem marcat dos objectius a complir fins a aquesta data. D’una banda, incrementar el consum nacional d’aliments ecològics, passant de l’actual 1,6% al 20%. D’altra banda, passar de l’actual 8% de Superfície Agrària Útil espanyola dedicada a la producció ecològica fins a arribar al 30%. Tots dos objectius són totalment necessaris ja que redunden directament en la mitigació del Canvi Climàtic.

Per complir aquestes fites comptem amb aliats afins a aquests objectius, com altres associacions, administracions, la nostra Càtedra de producció ecològica de la Universitat de Còrdova …. i per descomptat, la nostra massa social de 15.000 persones.

Bio Eco Actual Març 2017