CCPAE 03/03/2017
Participa a la Setmana Bio – Benvinguts a pagès 2017.

Enguany la Setmana Bio i Benvinguts a pagès uneixen esforços i se celebren de forma conjunta, a causa de la seva similitud. Benvinguts a pagès se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de juny. La Setmana Bio serà del 3 al 9 del mateix mes. La inscripció de propostes d’activitats es pot realitzar fins el 20 de març de 2017.

En què consisteix?

La Setmana Bio és un esdeveniment organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pensat per agrupar actuacions orientades a promocionar i donar a conèixer el sistema de producció ecològica i l’alimentació ecològiques, programades per qualsevol persona, entitat i, en general, agent promotor interessat en aquest objectiu, que es celebra al llarg d’una setmana cada any. Aquest esdeveniment se celebra des de l’any 2013.

Enguany, la Setmana Bio s’incorpora al projecte de Benvinguts a pagès i ambdós esdeveniments es celebraran de forma conjunta, de tal forma que Benvinguts a pagès donarà el toc de sortida de la Setmana Bio, que es celebrarà del 3 al 9 de juny de 2017. La celebració conjunta d’aquests projectes es deu a la seva similitud, ja que Setmana Bio també es basa en visites a productors i altres activitats encaminades a la divulgació i promoció de la producció i el consum dels productes ecològics catalans.

Les visites a productors ecològics, que constitueixen l’actuació principal tant de la Setmana Bio com de Benvinguts a pagès, es portaran a terme els dies 3, 4 i 5 de juny, i es celebraran d’acord als mateixos requisits de participació, que bàsicament, en el cas dels productors ecològics, consisteixen a disposar de la certificació ecològica i de venda de proximitat, obrir l’explotació a la visita dels assistents en un horari predeterminat durant aquests dies i oferir-la de forma gratuïta als assistents.

A més de les visites a productors ecològics, també es poden incloure en el programa de Setmana Bio altres activitats complementàries, així com ofertes de restauració.

Les activitats complementaries han de compartir els mateixos objectius que les visites: donar valor al territori, a la seva producció agroalimentària, als productes locals i a la seva cuina, incrementant i millorant l’experiència turística del visitant. Aquestes activitats les pot promoure qualsevol actor local interessat, excepte els productors, ja que aquests, si volen participar, ho poden fer a través de les visites.

Pel que fa als restaurants, els que vulguin participar hauran d’oferir un menú específic on hi hagi productes de, com a mínim, tres productors locals (de la mateixa comarca o comarques veïnes), un dels quals, com a mínim, haurà de ser ecològic.

On m’he d’inscriure?

Totes aquelles persones o entitats interessades a participar de la Setmana Bio, podeu trobar els requisits de participació i els corresponents formularis de sol·licitud en la pàgina de Benvinguts a pagès, que centralitzarà totes les propostes d’ambdós esdeveniments.

 Inscripció de visites, activitats i restauració de la Setmana BIO

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb la persona dinamitzadora de la producció ecològica corresponent a la vostra comarca (clica aquí), gràcies a l’experiència adquirida en les quatre edicions anteriors, us podrà ajudar a definir millor la vostra actuació, amb l’objectiu de que aquesta tingui l’èxit desitjat. Igualment, i conjuntament amb vosaltres, faran el seguiment del seu desenvolupament.

Quina són les dates per poder-se inscriure?

La dates per poder-se inscriure són del 20 de febrer al 20 de març de 2017.

Qui farà la promoció?

Es preveu una promoció general de totes les activitats de la Setmana Bio a través del portal web pae.gencat.cat/setmanabio i de les seves xarxes socials associades (Twitter i Facebook), així com l’edició i distribució local de programes de ma amb les activitats agrupades de forma territorial.

A més, atenent al fet que enguany la Setmana Bio se celebra de forma conjunta amb Benvinguts a pagès, totes les actuacions de Setmana Bio s’incorporaran al portal de Benvinguts a pagès i gaudiran de totes les actuacions promocionals d’aquest esdeveniment.

I per últim, però no menys important, cal que cada agent promotor, per tal d’assegurar la correcta divulgació i l’èxit de participació en les activitats, realitzi també unes actuacions de promoció pròpies i adequades de la seva activitat. Aquesta promoció la pot fer per qualsevol mitjà que es cregui oportú: xarxes socials, pòsters, mitjans de comunicació locals.

Per tal d’unificar la imatge gràfica dels materials de promoció de les activitats de la Setmana Bio hi ha disponibles una sèrie de materials gràfics que us podeu descarregar seguint l’enllaç que hi ha al final d’aquest apartat, i que us permetrà dissenyar els vostres propis cartells personalitzats. Podeu conèixer tots els detalls i recursos disponibles en la Guia gràfica de la Setmana Bio.

Quin tipus d’actuacions es poden fer?

De forma orientativa, les actuacions que formen part de la Setmana Bio poden ser del següents tipus:

– Visites a productors ecològics (del 3 al 5 de juny)
– Activitats complementàries (del 3 al 9 de juny)
– Xerrades tècniques orientades a productors o tècnics
– Xerrades divulgatives enfocades a consumidors i usuaris
– Tast de productes ecològics
– Activitats infantils
– Mercat de productes ecològics
– Promocions i presentacions comercials
– Projeccions de documentals o vídeos
– Restauració amb menú ecològic (del 3 al 9 de juny)

Quines són les condicions de participació?

Per tal d’evitar qualsevol mena de confusió respecte el missatge que es pretén transmetre amb la Setmana Bio, cal que tots els productes, productors i transformadors ecològics que participin comptin amb la corresponent certificació. A més, també s’hauran de complir amb els requisits de participació específics, ja sigui per les visites, les activitats complementaries o la restauració, segons s’especifiquen en el  web de Benvinguts a pagès, a través del qual es poden fer les inscripcions corresponents.

Requisits i formularis de sol·licitud

Per a explotacions:

Benvinguts a pagès + Setmana Bio:
– Cap de setmana de portes obertes (3, 4 i 5 de juny)
– Requisits [PDF]
– Formulari d’inscripció

Per a restauradors:

– Menú Benvinguts a Pagès (3 al 5 de juny)
– Menú Setmana Bio (3 al 9 de juny)
 Requisits [PDF]
– Formulari d’inscripció

Per a activitats complementàries:

– Benvinguts a Pagès (3 al 5 de juny)
– Setmana Bio (3 al 9 de juny)
– Requisits [PDF]
– Formulari d’inscripció

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de març de 2017

Més informació: contactar amb la persona dinamitzadora de la producció ecològica corresponent a la teva comarca (clica a l’enllaç per veure el seu contacte)

– Llista de tècnics-dinamitzadors territorials en producció agroalimentària ecològica a Catalunya