A l’abril, amb la primavera, surt el nou número de The Ecologist, el número 69. Aquest monogràfic, a més, és molt primaveral, molt pagès, ja que està dedicat a la permacultura.

Més de 50 pàgines exclusivament dedicades a estudiar com està l’univers de la permacultura a l’estat espanyol: els seus protagonistes, els seus teòrics, les seves finques, els seus llibres, els seus conceptes… 

No hi ha gaires articles excessivament teòrics i/o complexos. Sí que hi ha, en canvi, moltes entrevistes, en les quals els protagonistes del moviment permacultural, els pioners i els nouvinguts, s’expressen. També hi ha un reportatge interessant sobre l’agricultura regenerativa o l’agricultura permacultural per a professionals. Però, compte, perquè no és un número dedicat únicament a aquelles persones que viuen de i per a la permacultura. En realitat, el monogràfic està plantejat amb mires  obertes perquè sigui capaç d’interessar tant al principiant com a l’expert.

No es tracta de convèncer els convençuts. Sinó que cada vegada més persones s’apuntin al carro de l’ecològic perquè la Humanitat pugui sortejar els grans desafiaments a què s’enfronta. I la permacultura aporta solucions fiables, pràctiques i viables. I ja està funcionant. I funciona molt bé. Va de que el nostre món ens sobrevisqui. Crear assentaments sostenibles que pervisquin. En això estem… EcoActivistes.

Pots demanar aquest número o subscriure’t a publicidad@theecologist.net

Pedro Burruezo, Director de The Ecologist – Bio Eco Actual Abril 2017