Article de Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la Memòria 2016 del CCPAE.

Un any més, les dades del sector ecològic de 2016 constaten que el sector agroalimentari ecològic segueix el seu creixement, tant en quantitat d’operadors com en heterogeneïtat de les activitats. Aquest creixement anual continua traduint-se en taxes de dos dígits, any rere any. En el cas de les superfícies certificades en producció ecològica, en els darrers 10 anys el creixement anual mitjà ha estat d’un 12% anual, i en destaca el creixement de la vinya, que ha estat per sobre del 25% anual durant tot el període.

El consum d’aliments ecològics segueix augmentant en el mercat interior, on la demanda de productes sostenibles i locals es va consolidant i forma part d’una tendència general entre els consumidors catalans, cada cop més preocupats per com i on es produeixen els aliments.

I tot i que una part important dels productes ecològics es venen a través de canals especialitzats de venda (40%), cada cop són més els supermercats que estan obrint línies de comercialització de productes ecològics.

Les xifres i les tendències són positives i hem de continuar treballant per fer créixer encara més aquest sector i consolidar el seu posicionament en els mercats. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) estem compromesos en l’impuls a les produccions i el consum de productes ecològics, tant per l’excel·lència dels productes que se n’obtenen com pels beneficis socials i ambientals que aporten. I ho fem a partir de les línies de treball i actuació recollides en el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica pel període 2015-2020.

Potenciar els sectors productius que es consideren estratègics pel seu potencial de desenvolupament o per les característiques agroambientals del territori, i promoure al seu voltant l’assessorament, la transferència i la innovació, és clau per al desenvolupament de la producció agroalimentària ecològica. De la mateixa manera que ho és fomentar i afavorir les estratègies de comercialització, perquè els aliments produïts per agricultura i ramaderia ecològica mantinguin aquesta traçabilitat i etiquetatge fins al punt de venda per tal que siguin accessibles, reconeguts i valorats pels consumidors.

Ben segur que aquest 2017 mantindrem aquesta tendència i el sector agroalimentari ecològic es continuarà consolidant als mercats i continuarà contribuint a generar i distribuir riquesa al territori.

Font: CCPAE – www.ccpae.org