Amigos de la Tierra, 05/06/2017. – Aquest any el Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, se celebra sota el lema “connectar a les persones amb la natura”. Amics de la Terra aprofita aquest paraigua per posar en valor l’agroecologia i sensibilitzar la ciutadania sobre les connexions entre la nostra alimentació i la cura de la natura.

Els grups locals d’Amics de la Terra, durant aquests dies, sortiran al carrer per informar a la ciudatadania sobre els impactes que el sistema alimentari globalitzat té en la salut de les persones i del planeta. El transport irracional d’aliments, els cultius transgènics, l’abús d’agrotòxics i d’antibiòtics en la ramaderia seran alguns dels temes a tractar. Així mateix es donaran a conèixer les alternatives locals per tenir una alimentació sana i responsable que tingui cura del nostre entorn i fomenti l’ocupació local.

Els impactes de l’agricultura industrial són àmpliament coneguts: el sistema agroalimentari industrial és responsable de la meitat de les emissions contaminants, el 70% de la desforestació a Amèrica Llatina i l’ús exacerbat de pesticides i altres tòxics. No obstant això existeix també una aclaparadora evidència sobre els avantatges de l’agroecologia.

L’agroecologia augmenta les collites de forma notable

En l’informe de Nacions Unides, “L’agroecologia i el dret a l’Alimentació”, s’assenyala com amb l’agroecologia augmentar la productivitat de les terres en un 79%. A l’Àfrica aquest increment es va situar en un 116% i en un 128% en els projectes de l’Àfrica Oriental.

A Bangla Desh, amb l’aplicació de tècniques agroecològiques, tal com corrobora l’Institut Internacional d’Investigació sobre l’Arròs, es va registrar un augment del 20% dels rendiments de les collites d’arròs.

Un altre dels exemples, es troba a la Xina, on els rendiments van millorar un 89%. En aquest cas es va recórrer als cultius mixtos i la diversitat genètica en els camps de cultiu per millorar la resistència a malalties, el que va portar als agricultors a abandonar l’ús de fungicides.

L’agroecologia és per tant una realitat que demostra que és possible i necessari produir aliments tenint cura de la natura i preservant els recursos naturals per a les generacions futures

En el Dia del Medi Ambient i al llarg de tot l’any Amics de la Terra es proposa que un nombre cada vegada més gran de persones contribueixin amb els seus hàbits alimentaris a tenir cura de planeta.

Font: Amigos de la Tierra