Organic Regulation Euro Hoja Reglamento sobre alimentación ecológica Reglament sobre alimentació ecològica reglamento de producción ecológica Reglament de producció ecològica El Consejo de la UE aprueba el nuevo reglamento de producción ecológica nou reglament de producció ecològica
L'Euro Fulla és el segell de certificació vàlid a tot Europa, que garanteix que un aliment és ecològic.

IFOAM EU, Brussel·les, 13 de juny de 2017 – La reunió d’ahir del Consell de Ministres d’Agricultura no va modificar l’opinió del sector ecològic sobre l’actual projecte de text per a un nou reglament sobre alimentació ecològica.

Com que no s’ha presentat cap nou contingut, les nostres organitzacions segueixen qüestionant el veritable valor afegit i la solidesa tècnica de la proposta.

Després de cinc anys de negociació, els operadors orgànics i els ciutadans de la UE mereixen un reglament llegible, coherent i fàcil d’implementar sobre el terreny.

Posposar el debat sobre temes polèmics podria ser una forma d’arribar a un acord polític, però a quin preu?

Molts dels ítems presentats com a millores a la legislació existent -incloent certificació de grup, pinsos proteics, compliment en importació i d’altres- podrien aplicar fàcilment a la legislació actual mitjançant reglaments d’aplicació.

Si a finals de juny el text no s’ha millorat substancialment i no aporta el valor afegit esperat, el Moviment Ecològic, les certificadores Ecològiques i el Moviment de Comerç Just demanen als Estats membres, al Parlament Europeu ia la Comissió Europea que treballin en el desenvolupament de la legislació vigent. La legislació actual es pot fer apta per donar suport al desenvolupament del sector ecològic i ajudar els operadors BIO en el seu ardu treball en el subministrament d’aliments d’alta qualitat i en beneficis públics per a la societat.

IFOAM UE, EOCC i FTAO segueixen sent constructius i enviaran suggeriments sobre com millorar la legislació, per garantir que crea les condicions adequades per al desenvolupament de l’agricultura ecològica a la UE, d’acord amb els seus principis.