En el marc de la celebració de la cinquena edició de la Setmana Bio, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ha realitzat una visita guiada per a professionals de la comunicació i un grup de persones d’associacions de consumidors a l’explotació agrícola ‘Aurora del Camp‘, a El Masnou (Maresme), per mostrar quins són els controls als quals se sotmeten els operadors agricultors ecològics a Catalunya.

El CCPAE ha explicat als participants la normativa i els controls que hi ha darrere dels segells ecològics europeu i català, visitant els horts ecològics d’Aurora del Camp.

Diversos mitjans de comunicació han mostrat el seu interès per conèixer quins són els controls que han de superar els operadors per tenir certificat un producte com a ecològic. La jornada ha conclòs amb una degustació de productes del seu hort i un petit càtering.

El control oficial

La tècnica del CCPAE Laia Camps ha estat l’encarregada d’explicar quins són els diversos aspectes que s’auditen durant la inspecció de seguiment anual realitzada pels tècnics del Consell. En el cas d’un productor ecològic, la inspecció in situ serveix per verificar que es compleix amb la normativa europea.

Els auditors revisen el quadern de camp del pagès observant les varietats plantades a les parcel·les, els tractaments fitosanitaris i altres mitjans de lluita, la compra de matèries primeres, les vendes, etc. Eventualment, es realitza presa de mostra als productes i es porta a laboratori per a detectar si hi ha residus no permesos en agricultura ecològica.

Els tècnics del Consell emeten un informe amb possibles incompliments que l’operador ha de corregir per superar satisfàctoriament el control i poder renovar la seva inscripció i continuar amb la certificació ecològica de les seves activitats i productes.

Els operadors inscrits al CCPAE reben almenys un control físic a l’any, requisit establert per la normativa comunitària. Aquests controls compleixen el reglament de control oficial i la certificació del Consell compta amb l’acreditació d’ENAC, que valida la competència tècnica de l’entitat per certificar la producció ecològica segons el Reglament 834/2007.