Reglamento ecológico UE reglament ecològic UE organic regulation horizon europe

“L’acord sobre el reglament ecològic europeu s’ha retirat de l’agenda de la reunió de ministres d’Agricultura de la UE. Representa una oportunitat per fer que el text sigui viable”.

IFOAM EU, Brussel·les – 19/07/17. L’aprovació provisional que s’esperava que adoptessin els ministres d’agricultura europeus sobre el text acordat en la última reunió del trílog -Consell, Comissió i Parlament Europeu- va ser eliminat de l’agenda del Consell d’Agricultura i Pesca. Tot i que l’últim text de compromís que es va adoptar tingués en compte diverses preocupacions del sector ecològic, aquest continua presentant una sèrie de possibles problemes d’implementació. Aquestes qüestions hauran de ser resoltes per les parts implicades abans de l’aprovació oficial final del nou reglament pel Consell i el Parlament a la propera tardor.

Christopher Stopes, President d’IFOAM UE, va dir: “Les negociacions sobre les normes de la producció ecològica són unes dels més llargues a causa de la complexitat del tema, que abasta des de la producció fins al sistema de control i les importacions. El sector ecològic necessita un marc legislatiu estable, per tant, agraïm que les institucions s’hagin adonat que encara hi ha diversos problemes que cal resoldre abans que aquesta nova normativa es pugui implementar amb èxit”.

Jan Plagge, el vicepresident de polítiques d’IFOAM UE, va dir: “L’objectiu principal d’aquest procés és el de poder comptar amb una regulació factible que es pugui implementar sobre el terreny. És important que el text final no perjudiqui el desenvolupament del sector ecològic, un sector que funciona molt bé des del punt de vista econòmic, ambiental i social, pels productes del qual continua augmentant la demanda dels consumidors”.

Eduardo Cuoco, director d’IFOAM UE, va afegir: “Durant l’estiu, les institucions tindran l’oportunitat d’abordar les deficiències actuals que presenta el text de compromís, per millorar-lo. IFOAM EU seguirà oferint a les institucions l’experiència del sector aquests propers mesos”.

Els representants de les tres institucions de la UE -la Comissió, la Presidència maltesa del Consell i l’equip negociador del Parlament- van arribar a un acord provisional sobre el text d’una nova regulació orgànica durant el darrer trílog, celebrat el passat 28 de juny. Aquest acord encara necessita l’aprovació dels 28 ministres nacionals d’agricultura (ara previst a l’octubre) i de la Comissió d’Agricultura del Parlament (prevista a l’octubre), així com del Parlament sencer (prevista a finals d’any o per principis de 2018).

Més informació a www.ifoam-eu.org

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here