producción ecológica informe mapama producció ecològica

Asociación Vida Sana. – Ja estan pujat a la web de l’MAPAMA els resultats de l’últim informe dut a terme per Prodescon-Provotec i que ens parla de la vertebració del sector de l’alimentació ecològica a casa nostra. Ha estat un encàrrec del MAPAMA (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambiente.

Les dades segueixen corroborant que el sector continua el seu creixement. Mostren, però, que el sector necessita vertebrar d’una forma més operativa i organitzada per continuar la seva ascensió i consolidació.

El sector ecològic és un sector a l’alça

Però, com s’afirma en l’informe, “aquesta important envergadura estructural i econòmica no es correspon amb un dels principals problemes que afecten el sector de la producció ecològica a Espanya, com és la seva insuficient capacitat d’associació i / o vertebració; i, per tant, la seva insuficient capacitat d’interlocució i representació. Fins ara el sector ha funcionat amb relativa eficàcia i creixent imparablement, encara que amb escassa integració sectorial i, potser, amb un cert desequilibri estructural, segons assenyalen molts components del mateix sector; en qualsevol cas, és evident que s’ha generat una àmplia estructura productiva, industrialitzadora i comercialitzadora que actua, exporta i creix de manera significativa”.

L’informe ens diu: “I tot això és indicatiu, òbviament, que es tracta d’una important activitat econòmica agroalimentària real i veritablement existent, perfectament diferenciada, i que està propiciada i suportada per un ampli col·lectiu d’operadors; els quals, però, no tenen encara capacitat suficient per organitzar-se, presentar-se i projectar-se com un autèntic sector econòmic integrat i diferenciat. La qual cosa possiblement pugui ser degut a l’absència d’una autèntica estructura vertebradora del conjunt global de tots els operadors integrants de la cadena sectorial”.

Font: Asociación Vida Sana – vidasana.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Gener 2018