El canvi climàtic és el resultat, en part, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de bilions d’accions individuals. És per això que, més enllà dels compromisos polítics i acords internacionals de caràcter mediambiental, cada vegada més ciutadans intenten minimitzar la seva petjada de carboni per lluitar contra aquest desafiament.

Reciclar, comprar bombetes de baix consum, no emprar l’assecadora o fer un ús responsable de l’aigua són algunes de les mesures més comuns entre els més conscienciats amb aquesta problemàtica. No obstant això, i malgrat ser positives, no són les més efectives.

Les accions de major impacte exigeixen canvis en l’estil de vida occidental

Tenir un fill menys, viure sense cotxe, evitar viatjar amb avió i adoptar una dieta vegetariana són les mesures personals més transcendents per minimitzar les emissions de GEH en països desenvolupats, segons un estudi publicat a la revista Environmental Research Letters.

Decidir no augmentar la mida de la família és la més efectiva amb una àmplia diferència, i evitaria l’emissió de 58 tones de CO2 (tCO2), de mitjana, per cada any de vida dels progenitors.

Però les conseqüències de prendre aquesta decisió són diferents a cada país: no és el mateix optar per tenir menys fills a Qatar, que té un índex d’emissions per càpita de 45,5 tCO2, que a Espanya, on la mitjana és de 5 tones. I menys encara, si la comparació és amb un país subdesenvolupat com Etiòpia, on les emissions de CO2 de 50 etíops equivalen a les d’un espanyol.

Desplaçar-se sense cotxe és la següent acció de més repercussió, i suposaria expulsar 2,4 tCO2 menys cada any a l’atmosfera. A més, comportaria múltiples beneficis: menys trànsit, més independència del petroli i evitaria els problemes mediambientals que comporten la fabricació i el manteniment dels vehicles. A aquesta li segueixen estalviar-se un vol transatlàntic d’anada i tornada (1,6 tCO2) i fer-se vegetarià (0,8 tC02 cada any).

Tenir un cotxe elèctric i contractar un proveïdor d’energia verda per a la llar, també evitarien emetre quantitats elevades de GEH. Però, com els nivells d’emissió d’aquestes accions depenen dels recursos amb què es produeixi l’energia, no apareixen entre les més recomanades.

“Som conscients que aquestes decisions són profundament personals. No obstant això, no podem ignorar els efectes del nostre estil de vida sobre el clima “, assenyalen els autors de la investigació.

La diferència, en termes d’efectivitat, entre aquestes mesures i les que realitzen a dia d’avui la majoria de persones és significativa: canviar totes les bombetes d’un habitatge per altres de baix consum és vuit vegades menys efectiu que deixar de menjar carn. Rentar la roba amb aigua freda i assecar-la a l’aire lliure (durant un any), els dos hàbits més efectius a la llar, només equivalen a mig viatge d’anada en un vol transatlàntic. I el reciclatge de 684 persones durant tota la seva vida tindria la mateixa repercussió que decidir tenir un fill menys als EE. UU.

Tanmateix, els investigadors consideren que val la pena continuar realitzant les accions de menor impacte: “Totes elles són positives per abordar l’escala de canvi climàtic a què ens enfrontem, però hem de ser realistes: no són suficients”, sostenen.

Tenir un fill menys, viure sense cotxe, evitar viatjar amb avió i adoptar una dieta vegetariana són les mesures personals més transcendents per minimitzar les emissions de GEH en països desenvolupats

Els governs no fomenten les mesures més efectives

L’estudi també ha analitzat les recomanacions dels governs de la Unió Europea, EE. UU, Canadà i Austràlia per combatre al canvi climàtic, i destaca que la majoria no promouen les accions de major impacte. Cap esmenta els beneficis ambientals de tenir un fill menys. I només el d’Austràlia aconsella desplaçar-se sense cotxe, i la UE reduir la ingesta de carn.

En 2050, la temperatura mitjana del planeta no hauria de superar 2 ° C pel que fa als nivells preindustrials, segons el principal compromís al qual van arribar 195 països en l’Acord de París. El que significa que cada persona hauria d’emetre com a màxim 2,1 tones anuals de CO2. Però tenint en compte les estimacions de la investigació, només amb realitzar un vol transatlàntic d’anada i tornada a l’any i menjar carn, ja se superaria aquesta quantitat.

Així, els investigadors reclamen a les administracions que orientin la seva política mediambiental no només cap a una transformació tecnològica i energètica, com fins ara, sinó també a informar la ciutadania sobre estils de vida més sostenibles. “Som partidaris de donar poder a les persones perquè adoptin els comportaments més efectius a l’hora de reduir les seves emissions personals”, expliquen.

I posen el punt de mira en els adolescents: “En trobar-se en edats prèvies a prendre decisions importants, com tenir una família, comprar-se un cotxe o començar a viatjar, cal que coneguin les conseqüències mediambientals dels seus actes”. També  asseguren que són un sector influent que ajudarien a promoure aquests estils de vida entre els seus familiars i altres adults, que ja tenen hàbits establerts.

“No volem llançar un missatge de sacrifici, només pretenem fomentar accions que garanteixin una atmosfera més neta. A més, molts dels canvis que proposem impliquen un estil de vida més saludable”, subratllen els autors. Per exemple, alimentar-se a base de productes vegetals reduiria els problemes de salut vinculats a l’elevat consum de carn en països desenvolupats. Desplaçar-se en un transport més ‘net’ disminuiria la pol·lució de l’aire, i fer-ho a peu o amb bicicleta, la creixent obesitat.

Autor: Juan Gayá, Periodista ambiental i científic

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Publicat a Bio Eco Actual Març 2018