Impuestos sobre la carne, una propuesta muy saludable Impostos sobre la carn, una proposta molt saludable

L’economia de mercat té molts inconvenients però també alguns avantatges. Una d’elles, gairebé sempre oblidada, és la possibilitat d’afavorir els bons hàbits a través de taxes i impostos. No sempre és efectiu al 100% però val la pena intentar-ho quan estan en joc la salut de les persones i la del planeta en el seu conjunt.

Exemples com els impostos sobre el tabac o, el més recent, sobre les begudes amb sucre afegit (els mal anomenats ‘refrescs’) pot ser la referència a seguir per a la carn. Així ho considera un estudi liderat per l’organització internacional FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return).

Aplicar impostos sobre la producció i consum de carn podria ajudar a reduir la comercialització d’aquest tipus d’aliments en benefici de la salut pública i el medi ambient, conclou aquest estudi. No s’ha d’oblidar que, a més dels problemes mèdics associats al consum de carn i els seus derivats, la ramaderia industrial s’ha convertit en els últims anys en una de les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (causa del canvi climàtic), la desforestació de zones naturals i el consum excessiu de recursos d’aigua. “El camí cap a la imposició de taxes al consum d’un producte s’inicia generalment quan hi ha un consens sobre els danys que pot provocar a les persones o la societat en el seu conjunt”, recorda l’estudi de FAIRR. En el cas de la carn vermella i els processats de carn, el primer pas en aquest sentit podria haver estat la decisió adoptada a l’octubre de 2015 per l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC, per les sigles en anglès). Com es recordarà, aquella atrevida resolució indicava que “la carn processada queda classificada com a carcinògena per als humans (Grup1), basant-se en evidències suficients en humans que el consum de carn processada causa càncer colo-rectal”. El consum de vermella -per altra banda- va quedar classificada per la IARC com producte “probablement carcinogen per als humans (Grup 2A), basant-se en evidència limitada que el consum de carn vermella causa càncer en els humans i sospites sobre el seu efecte carcinogen”.

Si en l’àmbit de la salut, la IARC hauria de ser la referència a tenir en compte, pel que fa a l’impacte ambiental de la indústria de la carn no hauríem d’oblidar el treball publicat al setembre de 2016 pel Consell Assessor d’Ètica de Dinamarca (Det Etiske Radha), amb un títol més que eloqüent: Aliments Perjudicials per al Clima (Climate Damaging Foods).

Els autors d’aquest estudi no detallen la imposició necessària per aconseguir reduccions significatives en el consum de carn a escala global però indiquen que a Dinamarca podria ser de 2,30 euros per quilo.

El Partit Verd de Suècia ha proposat en diverses ocasions, des de 2012 fins a l’actualitat, la imposició d’una taxa d’aproximadament 2 euros en la venda de carn, amb l’objectiu de reduir el seu consum en favor del medi ambient. En la mateixa línia, els Verds suecs van incloure en el seu programa electoral de 2014 l’obligació que els menjadors de totes les escoles seguissin la norma de, almenys, “un dia a la setmana sense carn”. Aquestes propostes tenen el suport dels cada vegada més amplis sectors socials que aposten pel veganisme en aquest país nòrdic però, fins al moment, no han aconseguit la majoria parlamentària suficient per fer-se realitat.

Al Regne Unit, una proposta similar de taxes sobre la carn ha estat analitzada per l’equip que lidera Marc Springmann, investigador del programa sobre Futur dels Aliments a l’Oxford Martin School.

Impuestos sobre la carne, una propuesta muy saludable

“Imposar una taxa a la carn amb finalitats ambientals o sanitàries podria ser un primer i important pas per abordar aquests dos desafiaments [el medi ambient i la salut], i transmetria un senyal inequívoc a la societat cap a una dieta millor”, ha explicat el professor Springmann en declaracions recollides per The Independent.

Als Estats Units, on la indústria de la carn té un pes econòmic i polític inqüestionable, un equip d’investigadors de la Tufts University va plantejar el problema de manera molt més subtil. En un estudi publicat a la revista BMC Medicine al novembre de 2017, aquest grup liderat per José L. Peñalvo calculava primer les morts registrades cada any als Estats per malalties cardiovasculars, diabetis i infart cerebral. A continuació relacionava aquestes morts amb els hàbits d’alimentació i, finalment, indicava els beneficis que es podrien aconseguir introduint taxes sobre els productes més perjudicials i beneficis fiscals per als aliments més saludables.

En concret, aquest interessant estudi indicava que alterant en només un 10% el preu de set grups de productes clau es podria aconseguir una reducció de la mortalitat de 23.000 casos l’any.

Si els canvis en els preus fossin del 30% l’estimació seria de 63.000 morts prematures menys cada any als Estats Units

L’estudi liderat pel professor Peñalvo, un expert en estudis sobre control de preus i salut pública, analitzava els impactes de set grups d’aliments. Entre els productes que haurien de tenir una taxa al consum es trobaven la carn vermella (sense processar), els derivats de la carn (embotits i altres carns processades) i el sucre (incloent les begudes amb sucre afegit).

En l’apartat dels aliments que haurien d’estar subvencionats, l’estudi dels experts de la Universitat Trufts incloïa els vegetals, els fruits secs i els cereals integrals.

Com saber més sobre aquest tema?

Articles científics de referència:

Autor: Joaquim Elcacho, periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Març 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here