Los cinco dedos de la mano de las ONG Ecologistas en España ong ecologistes a espanya

Les organitzacions no governamentals són bàsicament una expressió de la solidaritat de la societat occidental, que es mobilitza a si mateixa davant la insuficiència de l’actuació política i econòmica per enfrontar desigualtats i desequilibris en el nostre planeta. Un estudi de 2016 va codificar en uns 10 milions el nombre d’ONG a tot el món i calculava que, si constituïen un país, seria la cinquena economia del globus, cosa que dóna una idea lleugera dels recursos que mou i, en conseqüència, la importància d’enfocar bé les seves activitats.

El creixent percentatge de, per dir-ho suaument, “conductes errònies” comeses pel personal d’algunes de les més conegudes com Oxfam, Metges sense Fronteres o Save the Children, ha minat greument el seu prestigi i compromet el seu futur. La decepció generalitzada davant el comportament de tantes persones que havien de ajudar als necessitats, en lloc d’aprofitar-se’n, està fent molt mal a totes les ONG del planeta.

I això inclou a les mediambientals, que afronten la onada general de desencant, encara que s’han comportat molt millor. A més, les associacions ecologistes suporten un major nivell d’estrès que altres, a causa del nombre limitat de socis i voluntaris en les seves files. Aquesta manca de col·laboradors es deu, entre altres factors, a la precarietat de l’economia (és difícil fer-se donant si no arribeu a final de mes), la sensació que el planeta “encara pot esperar” (mentre que les catàstrofes humanitàries són sempre urgents i no admeten demora) i l’embotiment general alimentat pels dispositius tecnològics (que ens roben cada vegada més temps i ens desactiven com a activistes per convertir-nos en estèrils tertulians).

Les associacions ecologistes suporten un major nivell d’estrès que altres, a causa del nombre limitat de socis i voluntaris en les seves files

No està clar quantes ONG hi ha a Espanya. Un informe de 2003 calculava l’existència de més de 15.000 dedicades a diferents interessos. El 2010, la xifra era encara més incerta: entre 30.000 i 100.000 segons les fonts. Avui Internet ofereix diferents llistes, cap completa, i amb interessos creuats. Una associació dedicada a drogodependència o a la tercera edat no està directament relacionada amb el medi ambient, però les que treballen per impulsar el comerç just o la protecció d’animals es poden incloure com a ambientals?

Aquesta indefinició, sumada a la híperabundància de grups, dificulta la transmissió de missatges i la seva influència real sobre els poders fàctics a l’hora d’impulsar-los a millorar de veritat el món en què vivim. Així, al final, resulta que la mida sí que importa i per això sorgeixen aliances i fusions en estructures més grans. I aquestes, al seu torn, comencen a col·laborar entre si.

Los cinco dedos de la mano de las ONG Ecologistas en España

A dia d’avui, cinc dits conformen la mà de l’ecologisme militant amb major prestigi a Espanya

De fet, s’anomenen a si mateixes “les 5 grans” i els seus principals representants mantenen contactes i reunions regulars amb els principals responsables de l’Administració. Són aquestes:

* WWF o World Wide Fund (Fons Mundial per a la Natura) és l’organització més gran del planeta i el seu logotip, un os panda, s’ha convertit en una icona de l’ambientalisme. Lluita especialment contra la pèrdua de la biodiversitat, pels recursos renovables i contra la contaminació. La seva secció espanyola és hereva de la mítica ADENA (Associació per a la Defensa de la Natura), tan vinculada al naixement del Parc de Doñana i al naturalista més estimat d’Espanya, Félix Rodríguez de la Fuente.

* SEO / BirdLife és una altra història de simbiosis exitosa: entre la Sociedad Española de Ornitologia, la NG conservacionista més antiga a Espanya, i la Bird / Life International, amb les aus com a centre d’interès. No només per a elles, sinó per la seva importància com a indicador de la salut ambiental dels ecosistemes que ocupen. El seu últim gran èxit, en companyia de l’Agència EFE, va ser posar d’acord a les institucions europees per crear el Dia Europeu de la Red Natura 2000.

* Greenpeace (Pau Verda, literalment) també actua en molts països i toca tots els pals: des del canvi climàtic fins a transgènics, passant per biodiversitat o renovables. És molt coneguda  per la seva bel·licositat contra l’energia nuclear i per les seves accions espectaculars amb cartells grocs de denúncia contra interessos polítics i empresarials. De les seves files surt el parlamentari verd més conegut ara mateix: Juantxo López de Uralde.

* Amigos de la Tierra, part d’una altra organització internacional del mateix nom (Friends of the Earth), té ben definit el seu repòquer d’interessos. Es tracta de cinc grans àrees en les que centren les seves campanyes: canvi climàtic i energia, agricultura i alimentació, residus i recursos naturals, justícia econòmica i cooperació.

* Ecologistes en Acció és una confederació que agrupa a més de 300 grups locals i regionals de tota Espanya. Amb Theo Oberhuber com a coordinador, basa les seves línies d’actuació en l’ecologia social i publica regularment estudis sobre tot tipus de matèries ambientals. En els últims temps, s’han mostrat molt combatius en assumptes com la salut dels rius i la preservació dels llops.

Hi ha moltes altres associacions preocupades pel medi ambient i cadascuna amb el seu propi àmbit d’interès: Oceana, Fundació Ecomar, Sociedade Galega d’Història Natural, Fundación Oso Pardo… el més interessant del moviment és que la majoria d’aquestes ONG han nascut en els darrers 20 anys i ja han constituït una potent corrent d’opinió que està contribuint a qüestionar i canviar la ideologia del consum, el malbaratament i el menyspreu cap a la Terra. És un canvi lent, sí, però són els canvis lents els que produeixen efectes que perduren en el temps.

Autor: Pedro Pablo G. May, Escriptor i Periodista Ambiental

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Bio Eco Actual Abril 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here