Nuevos datos científicos sobre los beneficios de la dieta ecológica Noves dades científiques sobre els beneficis de la dieta ecològica

Els aliments de producció ecològica segueixen guanyant terreny en la nostra societat i, a més, cada vegada disposem de més estudis científics que ratifiquen els beneficis de la dieta ecològica per a la nostra salut; aliments produïts sense utilitzar compostos químics de síntesi com herbicides o insecticides.

La Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica (PAE) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta primavera una fitxa tècnica on s’exposen els resultats de dos estudis paral·lels en els quals es resumeixen les bondats de consumir productes ecològics.

La conclusió més destacada d’aquests estudis és que, textualment, “l’agricultura ecològica pot contribuir al manteniment d’un estat de salut òptim, en part pel seu major contingut de compostos bioactius, com els polifenols, respecte a la convencional”.

La fitxa tècnica publicada ara per la PAE (disponible a: https://tinyurl.com/FichaPAE) es refereix especialment a un estudi pilot dut a terme amb la participació de 19 voluntaris, d’entre 18 i 40 anys d’edat, per avaluar els efectes sobre la salut del seguiment d’un patró de dieta sana ecològica enfront d’una dieta sana convencional.

Rosa Maria Lamuela Raventós, professora associada a la Universitat de Barcelona (UB), va encapçalar aquest estudi que va ser finançat pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat a través de la línia d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Mitjançant diferents qüestionaris, es va recollir informació general sobre l’estat de salut i l’estil de vida de cada un dels voluntaris, a més de dades específiques sobre la dieta seguida durant cadascuna de les fases de l’estudi. Addicionalment, es van recollir i van analitzar mostres d’orina, plasma, excrements i saliva a l’inici de l’estudi i després de cada fase. L’estudi es va dur a terme al Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB), a Santa Coloma de Gramenet. Les mostres van ser analitzades en els Serveis Científics i Tecnològics de la pròpia universitat.

Per dur a terme l’estudi, els voluntaris van rebre informació sobre el seguiment d’un patró de dieta saludable, de tipus mediterrània, així com sobre els aliments de producció ecològica.

La dieta dels consumidors d’aliments ecològics és més rica en fruites, verdures, llegums i cereals integrals

datos científicos sobre los beneficios de la dieta ecológica

Un cop superades les diverses fases d’aquest treball, els investigadors van descobrir alguns canvis significatius com aquests: “Després de seguir una dieta ecològica s’observa una major concentració de polifenols totals en orina en comparació amb la intervenció convencional” i “una menor concentració de fòsfor en plasma”.

D’altra banda, el mateix equip científic encapçalat per la professora Lamuela va dur a terme un estudi de revisió de la bibliografia científica existent sobre el tema, els resultats del qual van ser publicats el passat mes de novembre a la revista especialitzada Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Després d’analitzar diversos estudis internacionals, l’equip de la professora Lamuela arriba a la conclusió que “els aliments orgànics semblen ser més saludables en comparació amb els aliments convencionals a causa del seu major contingut de compostos bioactius (polifenols, vitamina C i carotenoides) i àcids grassos poliinsaturats n3 (N-3 PUFA), que podrien estar implicats en la incidència de malalties metabòliques”.

D’altra banda, indiquen les conclusions d’aquest estudi científic, és possible que aquests efectes positius responguin al fet que “els aliments orgànics tenen un menor contingut de cadmi i altres substàncies no saludables, com els pesticides que estan relacionats amb la disbiosi (desequilibri) de la microbiota intestinal i els trastorns relacionats amb el sistema immune i la toxicitat en els éssers humans”.

Els aliments orgànics tenen un menor contingut de cadmi i altres substàncies no saludables, com els pesticides

Revisant a fons els estudis, l’equip de la Universitat de Barcelona reconeix que els resultats d’algunes d’aquestes investigacions podrien estar estretament relacionats amb “l’estil de vida dels consumidors d’aliments orgànics”. És a dir, és possible que alguns dels resultats positius no es deguin exclusivament als productes ecològics en si mateixos sinó que estiguin motivats per l’estil de vida i l’alimentació saludable de les persones que opten per aquests productes.

De fet, sembla demostrat que en comparació amb la mitjana de la població, la dieta dels consumidors d’aliments ecològics és més rica en fruites, verdures, llegums i cereals integrals i menor en la ingesta de carn. A més, el major contingut de fibra dietètica en els aliments orgànics pot tenir un efecte positiu sobre la microbiota intestinal i la salut, reduint el risc de malalties.

Los autors d’aquesta revisió indiquen que, tot i que de moment hi ha pocs estudis epidemiològics i d’intervenció dietètica, les dades conegudes semblen mostrar que “el major contingut de compostos bioactius observat en els aliments ecològics podria estar relacionat amb una disminució del risc en el desenvolupament de malalties cròniques, incloent les malalties cardiovasculars i neurodegeneratives i alguns tipus de càncer”.

D’altra banda, alguns dels estudis revisats indiquen que “els aliments ecològics podrien millorar el sistema immune, reduint el risc de desenvolupar algunes patologies com l’al·lèrgia, i tenir efectes positius sobre la fertilitat i l’embaràs” i que “una part dels efectes positius en la salut podrien estar relacionats amb la modulació de la microbiota”.

Autor: Joaquim Elcacho, periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juliol-Agost 2018

Altres articles destacats