Els éssers humans hem creat o sintetitzat durant les últimes set dècades més de 140.000 noves substàncies químiques; elements desconegudes anteriorment en la natura. Una part important d’aquests nous compostos s’estan fabricant a hores d’ara a escala industrial, tot i que molts d’ells no han estat sotmesos a cap estudi previ sobre la seva perillositat i el seu impacte sobre el medi ambient i la salut de les persones.

Productos químicos peligrosos y sin control

Així ho explica l’informe publicat el mes d’octubre pel experts que formen la Comissió Lancet sobre Contaminació i Salut. Aquest grup de científics de prestigi internacional, entre els que es troba el professor Valentí Fuster, han publicat els resultats del seu treball en el número monogràfic del 18 d’octubre de la revista mèdica The Lancet.

Quan parlem de contaminació sovint ens centrem exclusivament en els fums del cotxes que cremen derivats del petroli. En realitat, el problema té un abast molt més gran i afecta la nostra salud en molts més aspectes del que podríem creure. Els habitants de les grans ciutats no som els únics perjudicats per aquesta alteració ambiental d’abast global.

El primer que cal tenir en consideració és que la contaminació no només es pot trobar a l’aire sinó que també malmet de forma important l’aigua (mar, rius, embassaments, aigües soterrànies) i el terreny.

La falta de control sobre els nous productes químics és un dels motius de la crisi de contaminació que afecta la practica totalitat del nostre planeta, segons indiquen els membres de la Comissió Lancet.

En les seves conclusions, els autors d’aquest estudi recorden que la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl provoca cada any 9 milions de morts prematures en el conjunt del planeta. Al conjunt d’Espanya, els experts calculen que la contaminació -en les seves diverses formes- provoca cada any unes 24.000 morts prematures (23.987 morts amb les xifres analitzades en aquest estudi, corresponents al 2015).

La falta de control sobre els nous productes químics és un dels motius de la crisi de contaminació que afecta la practica totalitat del nostre planeta

Els autors del nou estudi publicat per The Lancet recorden que des dels mitjans del segle XX fins als nostres dies, els humans hem creat en laboratoris “més de 140.000 noves substàncies químiques i plaguicides”. D’aquest total, existeixen unes 5.000 substàncies que es segueixen produint a escala industrial, amb una dispersió en l’entorn i una exposició humana gairebé universal.

Malgrat això, indica la Comissió, “menys de la meitat d’aquests productes químics amb un volum de producció elevada han estat objecte d’algun examen de la seva seguretat o toxicitat, i només en la darrera dècada ha passat a ser obligatòria la rigorosa avaluació prèvia a la comercialització de noves substàncies químiques en tan sols uns quants països d’ingressos alts”. És a dir, més de 2.500 substancies químiques de nova creació s’estan fabricant a escala industrial sense haver passat els necessaris estudis de seguretat, indiquen els experts de la Comissió Lancet.

La conseqüència d’això és que existeixen moltes substàncies químiques que estan causant episodis de malaltia, mort i degradació del medi ambient, indiquen textualment els autors d’aquest informe científic.

A més de problemes ambientals i sanitaris coneguts com la contaminació per plom, asbests (amiant), DDT, PCB i clorofluorocarburs, la Comissió Lancet adverteix que en les últimes dues o tres dècades s’han introduït en els mercats mundials substàncies químiques de síntesi que, “com els seus predecessors, han estat objecte d’una escassa avaluació prèvia a la comercialització; i que amenacen amb repetir aquests fets”.

El resum executiu d’aquest informe és molt eloqüent:

“Entre ells es troben substàncies tòxiques per al desenvolupament neurològic, alteradors endocrins, herbicides químics, nous insecticides, residus farmacèutics i nanomaterials. Les dades proves existents respecte a la capacitat d’aquests contaminants químics emergents de causar un dany en la salut humana i en l’entorn, s’estan fent cada vegada més evidents”.

“Aquests productes químics emergents són motiu de gran preocupació, i aquesta preocupació s’acreix amb el desplaçament cada vegada major de la producció de substàncies químiques als països d’ingressos baixos i mitjos en els quals la protecció de la salut pública i del medi ambient és amb freqüència escassa”.

the lancet comisión lancet comissionComisió Lancet

El nou informe de la Comissió Lancet ha estat elaborat no només per recopilar dades sobre l’impacte social, econòmic i ambiental de la contaminació, en les seves diferents modalitats, sinó sobretot per proposar polítiques que facin front de forma decidida a aquest tipus de problemes. Un dels elements bàsics d’aquest informe és que la lluita contra la contaminació no només és una exigència moral i una necessitat social sinó també una solució que pot comportar beneficis econòmics per al conjunt de la humanitat.

La mitigació i prevenció de la contaminació -indica l’informe de la Comissió Lancet- poden aportar beneficis importants, no només per al medi ambient i la salut de les persones sinó també per a l’economia. De fet, com s’ha pogut comprovar en alguns països avançats, la millora de la qualitat de l’aire no sols ha reduït les morts per malalties cardiovasculars i respiratòries, sinó que també ha produït guanys econòmics substancials a les empreses i les administracions públiques. En Estats Units, per exemple, s’ha calculat que per cada dolar invertit en el control de la contaminació s’ha aconseguit un benefici de 30 dòlars per al conjunt de l’economia.

En el conjunt del planeta -i molt especialment en els països més pobres- “el control de la contaminació farà avançar cap a l’assoliment de molts dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), és a dir, els 17 objectius establerts per les Nacions Unides com a guia per al desenvolupament mundial en el segle XXI”, destaca l’estudi de la Comissió Lancet sobre Contaminació i Salut.

Autor: Joaquim Elcacho, periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2018

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here