La desigualtat continua sent una de les barreres que més dificulten el desenvolupament tant social com mundial. És una enorme injustícia que tot i que les dones estan molt involucrades, el seu treball no estigui tan reconegut i recompensat com caldria. El paper de la dona en l’agricultura ha augmentat amb el temps per motius de diversa índole, incloent factors com la migració i els conflictes.

Empoderar a las mujeres

És important tenir en compte que les dones constitueixen al voltant del 43% de la força laboral agrícola als països en vies de desenvolupament, amb grans variacions de país a país. No obstant això, és una trista realitat que les dones tenen menys accés als recursos productius, provocant així una important bretxa de gènere i per tant una gran desigualtat. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació estima que tancar la bretxa de gènere en l’agricultura podria reduir el nombre de persones desnodrides en 100-150 milions i augmentar la producció agrícola als països en vies desenvolupament entre 2,5 i 4%.

Entre el 60% i el 80% del menjar mundial està produït per dones

Cal que hi hagi polítiques i intervencions positives de gènere per a les dones, les seves famílies i les seves comunitats, per així millorar necessitats bàsiques com la salut, el benestar, l’autonomia i la influència de les dones, així com per millorar l’educació, alhora que es contribueix al creixement econòmic i al bé comú de tota la societat. Per Fairtrade promoure la igualtat i incidir en el fet que les dones accedeixin als beneficis per igual és una prioritat i una de les nostres línies importants de treball.

Per això l’enfocament de Fairtrade pretén abordar les relacions desiguals de poder per tal de promoure tant la igualtat com l’apoderament de les dones. I això s’aconseguirà principalment mitjançant l’enfortiment del capital humà, social i financer de la dona. Aquest enfocament s’alinea al mateix temps amb el marc estratègic Fairtrade 2016-2020 enfocat a l’actuació i execució i dirigit per la destacada teoria del canvi de Fairtrade. A més, adopta el marc del gènere en el treball i reflecteix les recomanacions de l’informe d’igualtat en la collita. L’estratègia de gènere de Fairtrade busca promoure la igualtat i l’apoderament de les dones a les organitzacions de productors mitjançant la construcció de poder i autonomia tant de dones com de nenes.

L’any 2015 Fairtrade va revisar la seva estratègia de gènere per fomentar un enfocament de la perspectiva de gènere en tots els aspectes del nostre treball. Per tant, aquesta nova estratègia ha adoptat una sèrie d’enfocaments estratègics més específics, així com els processos tècnics i institucionals per aconseguir l’objectiu fonamental de la igualtat a més de tenir present que els estàndards Fairtrade ja inclouen criteris que s’han dissenyat per evitar la desigualtat.

Justícia i igualtat real sense barreres

L’estratègia té com a objectiu principal oferir un enfocament transformador sobre la igualtat en el sistema Fairtrade. Els enfocaments transformadors sobre la igualtat comparteixen una comprensió de la necessitat d’anar més enllà de la participació de les dones en les activitats i institucions, sobretot de cara a desafiar els patrons i estructures de gènere acceptats, amb l’objectiu de reequilibrar de forma permanent i profunda la desigual distribució del poder entre gèneres.

fairtrade género mujeres

Fairtrade també reconeix que el gènere és una de les diverses variables que determinen les relacions de poder i les desigualtats socials que resulten d’una xarxa de factors contextuals, com la raça, classe, identitat religiosa o ètnica. A més, també cal tenir en compte que les qüestions socials en les cadenes de producció agrícoles varien segons la regió, el país i el context local i que continuen evolucionant i es tornen cada vegada més complexes.

Hi ha molts projectes on Fairtrade està beneficiant directament a dones, el que permet canvis en la presa de decisions i en les estructures de poder en les organitzacions de productors certificats i la millora de les oportunitats econòmiques. A més algunes organitzacions de productors estan duent a terme anàlisis de gènere i posant en pràctica nous programes i polítiques d’igualtat. Però si bé l’enfocament de Fairtrade se centra principalment en els canvis, les actituds, les pràctiques i les polítiques en la producció agrícola i el comerç, cal tenir molt en compte que es requereixen importants transformacions en àmbits com la política i la societat.

Aquesta estratègia per tant té com a objectiu tancar aquesta bretxa i establir un camí i un enfocament clar per al treball global de Fairtrade sobre la igualtat, de cara tant al marc estratègic com a l’assoliment dels necessaris Objectius de Desenvolupament Sostenible i que puguin arribar a aconseguir-se d’una manera tangible i real.

A Fairtrade ens dediquem a la igualtat i al fet que totes les persones obtinguin una justícia i igualtat real sense barreres

Aconseguir igualtat de gènere en l’agricultura significa donar poder als productors i treballadors per construir comunitats on tots se senten respectats i valorats per igual. I un dels nostres objectius sempre ha estat l’apoderament de la dona als països en vies de desenvolupament. El 8 de març és una data molt destacada que commemora a totes les dones del món, en la qual es recorda el que s’ha aconseguit però també és molt important reflexionar sobre el llarg camí que encara ens queda perquè hi hagi una igualtat real entre dones i homes.

Autora: Paula Mª Pérez Blanco / Responsable Comunicació Fairtrade Ibèrica I Periodista Especialitzada en Periodisme Cultural | www.sellocomerciojusto.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Març 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here