Articular i consolidar el moviment del Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya. Aquest és l’objectiu principal de LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques que s’ha presentat aquest matí a la seu d’Alternativa3 a Terrassa.

LaCoordi Es presenta a Terrassa una nova coordinadora per consolidar i promoure el comerç just i les finances ètiques a Catalunya

Es tracta d’una organització que agrupa 6 entitats catalanes del tercer sector i l’Economia Social i Solidària, que promouen la justícia social, el comerç just i el finançament ètic i solidari. La conformen: SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa3, Fiare Catalunya, FETSFinançament Ètic i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

LaCoordi és una plataforma única a Catalunya, ja que és la primera que agrupa diverses entitats socials d’àmbit local i les connecta amb les realitats de les organitzacions dels països productors de Comerç Just del Sud global. LaCoordi defensa el Comerç Just i les Finances Ètiques com a dos moviments que tenen en compte valors ètics i mediambentals en les seves relacions comercials, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional, cosa que permet assolir, especialment als països del Sud, un desenvolupament social i econòmic.

20 anys de camí recorregut

LaCoordi no parteix de zero: sorgeix de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, una campanya que va néixer fa 20 anys sota el nom de la Festa del Comerç Just de la mà de SETEM Catalunya i que ha incorporat les diferents entitats que ara formen LaCoordi, a més de la branca de Banca Ètica i de l’Economia Social i Solidària dins dels seus pilars.

Els darrers anys, la campanya ha centrat la seva activitat al voltant del Dia Mundial del Comerç Just (segon dissabte de maig), que ha comptat amb un gran acte central a Barcelona però també amb diverses activitats, tallers, jocs, espectacles i xerrades a més de 35 municipis catalans, organitzades pel teixit local. Aquesta descentralització es mantindrà i creixerà amb la creació de la nova entitat.

LaCoordi vol fer un pas més promovent la sensibilització de la població catalana sobre les alternatives del comerç just, les finances ètiques i l’economia solidària; enxarxant alternatives de consum conscient i apostant per la recerca i incidència política i social a escala local i internacional.

Articular i consolidar el moviment del Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya. Aquest és l’objectiu principal de LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just lacoordi

“L’entitat vol ser una eina que serveixi per articular i fer créixer els projectes que aposten per un consum crític, conscient i solidari al territori, promoguts per organitzacions de comerç just, governs locals i entitats socials”, afirma Maria Fernandez (foto superior), presidenta de LaCoordi. Per donar aquest suport al teixit local, Fernández ha explicat algunes activitats concretes de l’entitat durant aquest any: es posarà en marxa una Caravana pel Comerç Just i les Finances Ètiques amb materials divulgatius que recorrerà diversos municipis catalans; també s’oferiran tallers, activitats i materials comunicatius als municipis per a què puguin difondre el Comerç Just i les Finances Ètiques al territori, s’elaborarà i distribuirà un Informe sobre el Comerç Just a Catalunya i es produirà també un reportatge audiovisual sobre la relació del Comerç Just amb l’empoderament de les dones.

Dia Mundial del Comerç Just amb mirada de gènere

LaCoordi ha presentat també la campanya central de 2019 pel Dia Mundial del Comerç Just, que que aquest any se celebra el 4 de maig amb una mirada feminista. Sota el lema “Posa el filtre lila: per la igualtat, tria Comerç Just”, la campanya vol visibilitzar les desigualtats de gènere que existeixen en diferents sectors del comerç internacional.

Segons dades globals de Nacions Unides, les dones guanyen entre un 10% i un 50% menys que els homes per fer la mateixa feina. A més, les dones es concentren en feines menys o gens remunerades –relacionades amb la cura d’altres persones-, de menor qualificació i amb més inseguretat laboral, i estan infrarepresentades en llocs de responsabilitat i de presa de decisions. També cal destacar que 7 de cada 10 dones han experimentat violècia física o sexual en algun moment de la seva vida.

Davant d’aquest escenari, la campanya vol visibilitzar que les organitzacions de Comerç Just i també les Finances Ètiques no discriminen per raó de gènere, paguen el mateix salari pel mateix treball a homes i dones, promouen la inclusió de les dones en els processos de formació, de participació i en els càrrecs de decisió dins les organitzacions i faciliten l’empoderament econòmic de les dones, amb el seu accés al mercat i a la propietat de la terra.

Suport de les institucions i organitzacions de Comerç JustSuport de les institucions i organitzacions de Comerç Just

A la presentació han intervingut representants de les principals administracions públiques catalanes, que donen suport al projecte: Manel Vila, Director de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; Carme Gual, Directora de l’Agència de Cooperació Catalana al Desenvolupament; Lupe Moreno, Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i Carla Canal, de la Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona. L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha donat la benvinguda a l’acte.

Articular i consolidar el moviment del Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya. Aquest és l’objectiu principal de LaCoordi, la Coordinadora pel Comerç Just la coordi

També han volgut donar suport a LaCoordi en el seu primer acte públic de presentació dos representants d’organitzacions de Comerç Just de fora de Catalunya: Marta Lozano, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo i Jeronimo Pruijn, director executiu de l’organització SPP Global, una xarxa intercontinental d’organitzacions de petits productors ecològics i de Comerç Just. Tots dos han participat en un debat posterior a la presentació sobre el rol del Comerç Just i les Finances Ètiques en la defensa i promoció dels Drets Humans, especialment de les dones productores del Sud Global.

Més informació a lacoordi.cat

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Març 2019