Les diverses iniciatives compartides durant la trobada autonòmica Sistemes Alimentaris Agroecològics: adaptant els sistemes alimentaris al canvi climàtic, mostren que el consum agroecològic és una eina de transformació que contribueix a construir relacions de proximitat, en l’àmbit rural i urbà, entre productors/es i consumidors/es, mitjançant la participació activa de persones i col·lectius diversos.

El consumo agroecológico como eje fundamental en los procesos de transformación social

La trobada, organitzada per SEAE en col·laboració amb l’Ajuntament d’Orduña (Biscaia), ha permès congregar experiències agroecològiques de regions de la zona nord com Astúries, Galícia, Euskal Herria o Catalunya. Lagroecologia és el fonament que permet col·locar la producció, distribució i consum en el centre d’aquests projectes que segueixen un  model alternatiu de producció i consum al majoritari socialment. Cadascuna d’aquestes iniciatives presenta el valor del local, de l’economia social i les formes de vida dels productors/es com un objectiu fonamental, buscant sempre una aliança o vincle entre les persones productores i consumidores, entre els diversos actors, moviments, organitzacions i administració pública, així com la relació directa entre el camp i la ciutat.

Totes i cadascuna de les experiències compartides destaquen la necessitat de construir noves relacions socials basades en l’equitat i la justícia (ambiental, social, econòmica i cultural) així com unir esforços entre els diferents agents implicats en els sistemes alimentaris (associacions, moviments, consumidors /es administració pública …) per millorar i fomentar la cooperació i la coordinació entre les diverses iniciatives agroecològiques.

Algunes de les experiències destacades dins el programa han estat:
  • Asociació EHKOlektiboa, que ha descrit l’aposta dels 50 productors de Navarra, Euskadi i el País Basc francès per l’identificador EHKO. Han realitzat una investigació participativa al voltant de la dimensió social i econòmica dels diferents models de consum organitzat a Euskal Herria vinculats a la producció agroecològica i als circuits curts de comercialització. Uns resultats que presentaran en el proper mes de juny.
  • AGROECOASTUR, la Societat Cooperativa Asturiana, un grup de producció responsable format per agricultors ecològics d’Astúries, que posen en comú la seva producció hortofructícola per a la seva distribució a través de canals curts de comercialització. També ha estat present la cooperativa KIRIKICOOP, una cooperativa que pretén impulsar la producció d’aliments ecològics i que aquest treball contribueixi a desenvolupar econòmicament i socialment l’entorn que habita: el consell de Cabranes. Elles elaboren la coneguda “Asturcilla”, crema ecològica d’avellanes al cacau.
  • La Magrana Vallesana i Ecomaresme, dues associacions de persones consumidores i productores de diverses regions catalanes que promouen la transició agroecològica del sistema alimentari.

També van estar presents altres experiències com la del CEA de l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, de Bioalai, Biolur i Bionekazaritza-Associació Alabesa d’Agricultura i Ramaderia Ecològiques a més de conèixer la iniciativa del menjador escolar del Col·legi Allende Salazar amb el projecte de Gure Platera Gure Aukera .

Sistemes Alimentaris Locals: l’experiència d’Orduña “Tornant al Futur”

Aquesta trobada organitzada per SEAE ha comptat amb la col·laboració directa de l’Ajuntament d’Orduña, un exemple de municipi que porta més d’una dècada promovent iniciatives per a la transformació del sistema alimentari local com a base de la transformació social del municipi. En aquest sentit, han exposat el treball realitzat des del municipi en relació a la compra pública, la creació d’una cuina municipal o com han incorporat criteris agroecològics a les ordenances municipals. El seu projecte Regresandoalfuturo.org s’ha convertit en una eina pràctica per facilitar idees i experiències que serveixin per posar en marxa processos orientats a crear sistemes alimentaris locals.

Així doncs, en la intervenció de Marijo Imaz, s’ha destacat el concepte de “sobirania alimentària” per recuperar el control sobre la cadena alimentària, basant-se en la màxima que l’alimentació és un dret, no una mercaderia. És per això que els sistemes alimentaris locals es consideren fonamentals per al manteniment d’un medi rural viu i per a la defensa del patrimoni cultural i paisatgístic. Aquests sistemes alimentaris promouen decidir sobre on i com es produeixen, transformen i comercialitzen els aliments, prioritzant allò local, la producció ecològica, les relacions de cooperació i els canals curts de comercialització.

En definitiva, es tracta de construir sistemes alimentaris, agrícoles, pastorals, gestionats per les productores i els productors locals, i centrats en el dret de totes les persones de controlar la seva alimentació.

Aquesta trobada s’ha organitzat en el marc del projecte “Adapta la teva Dieta, Cuida el teu Clima” que desenvolupa diverses activitats d’informació i divulgació sobre la importància de l’alimentació i el consum agroecològic per la mitigació i adaptació al canvi climàtic. L’objectiu d’aquest i altres trobades anteriors a Salinas (Alacant), a Cabra (Còrdova) i a Madrid és donar poder a la població i fer-la conscient dels impactes que tenen les seves decisions respecte a l’alimentació. Aquest projecte està finançat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO).

Més informació a agroecologia.net

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2019